La psicologia d’emergències. Introducció a la intervenció en situacions de crisi i catàstrofes

Inscripció
cursos-de-formacio-continuadaEUPSICEM

Introducció

La intervenció psicològica en el camp de les emergències és una necessitat cada cop més important, tant en l’àmbit de les grans catàstrofes com també en les crisis més quotidianes.
Per mitjà d’una extensa pràctica, aquest curs està destinat a donar a l’alumne una visió global d’aquest àmbit i a posar en pràctica moltes de les eines d’un psicòleg d’emergències.

Destinataris

Estudiants del grau en Psicologia.

Professorat

Víctor Carretero Pifarré. Llicenciat en Psicologia. Màster en Psicologia General Sanitària. Màster en Investigació i Recerca. Expert en psicologia d’emergències i catàstrofes. Psicòleg intervinent en emergències a la Unitat de Crisis de Barcelona (UTCCB). Psicòleg al centre OWL Institute. Psicòleg a l’associació TEA MAR per al tractament de l’autisme. Doctorand en Psicologia per la URL.

Programa

L’àmbit de la psicologia de les emergències

 • Diferents tipus d’emergències
 • Nivells d’actuació
 • Tipus d’intervinents
 • Fases d’una crisi

Intervenció psicosocial en emergències

 • Intervenció amb afectats
 • Intervenció amb intervinents
 • Rehabilitació psicosocial
 • Anàlisi de casos i dinàmiques

Tipus d’intervencions

 • Els PAP (primers auxilis psicològics)
 • Comunicació de males notícies
 • Intervenció en diferents col·lectius (menors, múltiples afectats, suïcidi, etc.)
 • ​Atenció al dol
 • Debriefing i difusing

Taller d’aplicació pràctica: dinàmiques sobre situacions reals d’emergència

Objectius

 • Introduir l’alumne en l’àmbit de psicologia d’emergències.
 • Aprendre les diferents fases d’una intervenció i els diferents professionals que hi participen.
 • Analitzar i treballar sobre casos d’intervenció psicològica en crisis i catàstrofes.
 • Aprendre a intervenir en diferents col·lectius (múltiples víctimes, menors, suïcidi, etc.).
 • Aprendre tècniques de comunicació de males notícies, els PAP (primers auxilis psicològics), i aprendre a intervenir l’afectat i/o els intervinents en situacions de crisi.

Metodologia

Es tracta d’un curs teoricopràctic en què es realitzaran múltiples dinàmiques de situacions d’emergència, es rebrà informació teòrica sobre protocols d’actuació en aquests casos, i es faran anàlisis de casos representatius i visionat de vídeos i material audiovisual.

Calendari

Durada: 20 h
Dates: 11, 18,25 de novembre i  2 de desembre de 2017
Horari: dissabte de 9.00 a 14.00 h

Reconeixement de crèdits optatius

 • El curs tindrà el reconeixement d' 1 ECTS optatius per als estudiants de la FPCEE Blanquerna-URL, si l'estudiant assisteix a un mínim del 80 % del curs i en realitza i supera l'avaluació.
 • Els estudiants que facin la inscripció al curs presencialment han de sol·licitar el reconeixement dels crèdits a la butlleta d'inscripció.
 • Els estudiants que facin la inscripció al curs virtualment han de sol·licitar el reconeixement de crèdits enviant un correu electrònic a fpceefctp@blanquerna.url.edu.
 • En cas de no rebre la sol·licitud de reconeixement de crèdits en el moment de la inscripció, es donarà per entès que l'estudiant no vol aquest reconeixement.
 • Un cop els estudiants hagin estat avaluats i siguin aptes, se’ls enviarà un missatge de correu electrònic per informar-los que poden passar a recollir el certificat.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.

Cal tenir present que la normativa acadèmica de la facultat estableix que només és possible reconèixer un nombre de crèdits optatius dels plans d'estudi mitjançant cursos d'extensió universitària. Cal consultar la normativa acadèmica a la Guia de l'estudiant o a l'SCALA (Secretaria Acadèmica).

Criteris per elaborar el resum amb valoració crítica

 • Extensió aproximada: màxim 5 fulls DIN A4.
 • Interlineat: 1,5.
 • Tipus i mida de lletra: Times 12. 
 • El treball es lliurarà a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) fins al dia 15 de desembre del 2017 (inclòs). Horari: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h; dimarts de 9.00 h a 13.30h i de 17.00 h a 21.00 h.
 • No es poden lliurar treballs enviant-los per correu electrònic.
 • No s'admetran treballs fora de termini.
 • Un cop els treballs hagin estat avaluats, s'enviarà un missatge de correu electrònic per informar del resultat de l'avaluació.

Informació d'interès

 • Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 30 places, que s'atendran per rigorós ordre d'inscripció.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.

Lloc de realització

FPCEE Blanquerna-URL
C. Císter, 34
08022 Barcelona

Inscripció

Preu del curs190 €

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 4 de setembre al 3 de novembre del 2017. Horari: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h; dimarts de 9.00 h a 13.30h i de 17.00 h a 21.00 h.

Cal lliurar la butlleta d'inscripció (prèviament descarregada del marge dret de la pàgina web) degudament emplenada.

Modalitat de pagament presencial: en efectiu o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtual: del 4 de setembre al 5 de novembre del 2017.

 • El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó).
 • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
 • La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de deu inscripcions.
 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.
 • La no adscripció a algun dels descomptes previstos per a diversos col·lectius és responsabilitat de l’inscrit.

Informació

FPCEE Blanquerna-URL
SIOE
C. del Císter, 34
08022 Barcelona
Tel.: 932 533 006
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu