La narrativa com a instrument educatiu i terapèutic. El viatge del protagonista

Inscripció
cursos-de-formacio-continuadaAPNARRA

Introducció

La realització del curs està pensada essencialment per ajudar els professionals a conèixer i integrar l’art narratiu en el seu treball educatiu i terapèutic. Utilitzant els recursos, les estratègies i els elements teoricopràctics necessaris, arribarem a un coneixement profund del que és la narrativa que ens permetrà plantejar solucions adaptades a diverses dificultats.

Destinataris

Psicòlegs.

Professorat

Joaquim Serrabona Mas. Doctor en Psicologia. Psicomotricista. Coordinador del  postgrau Especialista en Psicomotricitat.
Laia Garcia i Sala. Doctora en Psicologia. Màster universitari en Psicologia Clínica i de la Salut. Psicòloga, neuropsicòloga i psicoterapeuta en consulta privada i a l’Institut Myrios. Professora de l’Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària.

Programa

 • Perspectiva narrativa: la persona com a narradora d’històries. 

 • En què consisteix la narrativa? Significat de les narracions. Trama narrativa. Narratives dominants. 

 • Construcció pràctica de nous personatges i elements aplicant l’estimulació i la creativitat. Exercici de desenvolupament de personatges.

 • La persona i el problema: externalització. Arribar a conèixer-nos al marge del problema.
 • Descripció saturada del problema.
 • Els processos de construcció i reconstrucció narrativa. 
La curiositat i la imaginació: a la recerca de la màgia. 

 • Motiu, motivació i canvis de meta. Reduir la trama, ampliar la contratrama, canvi d’història personal. Narratives alternatives. Modificar l’enquadrament.
 • Històries d’esperança: el final feliç. La reconstrucció del significat de l’experiència de la pèrdua i del dol. 

 • Podem convertir la nostra vida en comèdia? La importància de l’humor. 

 • Solució, resolució i conclusió: promoure el canvi a través del diàleg (verbal i corporal).
 • Creació d’històries en funció de patologies emocionals infantils, i com usar-les per superar-les.

Objectius

 • Donar a conèixer els diferents enfocaments i tècniques narratives aplicables en les diverses situacions educatives i terapèutiques.
 • Donar a conèixer els principis i estratègies metodològiques narratives que faciliten la nostra vida. 
Sensibilitzar els participants sobre la utilitat de les tècniques narratives i les possibilitats de reconstrucció personal. 

 • Afavorir un sistema d’actituds i d’actuacions que permeti abordar el tractament des d’una perspectiva globalitzadora.

Metodologia

El taller consisteix en tres elements: el didàctic, l’anàlisi d’exemples, i l’anàlisi d’exercicis pràctics. S’empraran diverses metodologies com les exposicions teòriques, els debats en grup, l’estudi de casos, les exposicions i l’anàlisi de vídeos.

Calendari

Durada: 20 h
Dates: 6,7,13 i 14 d'octubre de 2017
Horari: Divendres de 17.30 a 21.30 h i dissabte 9.00 a 15.00 h

Informació d'interès

 • Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 30 places, que s'atendran per rigorós ordre d'inscripció.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.

Lloc de realització

FPCEE Blanquerna-URL
C. Císter, 34
08022 Barcelona

Inscripció

Preu del curs190 €

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 4 de setembre al 29 de setembre del 2017. Horari: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h; dimarts de 9.00 h a 13.30h i de 17.00 h a 21.00 h.

Cal lliurar la butlleta d'inscripció (prèviament descarregada del marge dret de la pàgina web) degudament emplenada.

Modalitat de pagament presencial: en efectiu o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtual: del 4 de setembre a l'1 d'octubre del 2017.

 • El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó).
 • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
 • La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de deu inscripcions.
 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.
 • La no adscripció a algun dels descomptes previstos per a diversos col·lectius és responsabilitat de l’inscrit.

Informació

FPCEE Blanquerna-URL
SIOE
C. del Císter, 34
08022 Barcelona
Tel.: 932 533 006
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu