cursos-de-formacio-continuadaEUSEXE

Introducció

La sexualitat humana és més que un instint biològic. L’afectivitat, la comunicació i el plaer són les seves funcions claus i estan presents en totes les etapes evolutives, tot i que poden variar al llarg de la vida.
En aquest curs aprendrem el necessari per comprendre la dimensió sexual holística de l’ésser humà, més enllà dels riscos, de la reproducció o de mesures higienicosanitàries.

Destinataris

Estudiants dels graus en Educació Infantil, Primària i Psicologia.

Professorat

Cristina Callao Rodríguez. Psicòloga especialitzada en educació sexual, creixement eròtic, teràpia de parella i sex coaching.

Programa

Parlem de sexualitats

 • Generalitats i mites associats a la sexualitat
 • Sexe, sexualitat i educació sexual
 • Biofisiologia de la sexualitat
 • Psicologia de la sexualitat
 • Trastorns sexuals

Metodologia interventora

 • Intervenció en l’àmbit educatiu
 • Primària i secundària. Gestió de les emocions i treball de l’autoestima
 • Prevenció de riscos i promoció de la salut
 • Relacions afectives i sexuals
 • Detecció i prevenció de la violència de gènere
 • Sexualitat i discapacitat

Objectius

 • Facilitar a l’alumnat un espai de reflexió sobre l’educació afectiva i sexual, treballant actituds i formant en una comprensió integral de la sexualitat humana.
 • Conèixer la sexualitat com a dimensió de la persona que abasteix aspectes biològics, psicològics, socials, ètics i culturals.
 • Tenir coneixement d’aquells conceptes clau sobre anatomia i fisiologia sexual.
 • Tenir coneixement de les fases del desenvolupament psicosexual en la infància i l’adolescència.
 • Conèixer les diferents formes d’expressió de la sexualitat en la maduresa i la vellesa.
 • Reconèixer la importància del paper de la societat i dels agents de salut en la concepció d’una sexualitat sana i global.
 • Valorar la importància de l’educació afectiva i sexual com a eix central per a la vivència d’una sexualitat madura i responsable al llarg de la vida.
 • Conèixer quines són les diferents dimensions relacionades amb la diversitat sexual i aprendre les diferències entre identitat i orientació.
 • Conèixer les principals ITG així com la seva prevenció, i identificar els principals trastorns sexuals.
 • Conèixer els principals factors que intervenen en els trastorns sexuals (etiològics, de risc, que predisposen, precipiten i mantenen).

Metodologia

 • La metodologia del curs es basa en la combinació del treball de les diferents unitats que proporcionen els coneixements i les orientacions per a cada bloc de treball amb la part participativa i pràctica per tal d’acabar de plasmar els coneixements apresos.
 • Hi haurà resolució de casos i situacions reals, i recomanació de bibliografia complementària per tal d’ampliar i profunditzar en els diferents aspectes treballats.
 • Es treballarà sempre des d’un enfocament positiu de la sexualitat i amb una intervenció progressiva i transversal.
 • Al final del curs es repartiran qüestionaris d’avaluació a l’alumnat, perquè pugui avaluar i valorar, de manera anònima, les sessions realitzades i, a més, pugui afegir suggeriments i opinions personals. 

Calendari

Durada: 20 h
Dates: 6,7,13,14 i 27 d'octubre; 10,11,17,24,25 de novembre; 1,2 de desembre del 2017
Horari: divendres de 18.00 a 19.30 h i dissabte de 10.00 a 11.30 h, dissabte 2 de desembre de 10.00 a 12.00 h 

Reconeixement de crèdits optatius

 • El curs tindrà el reconeixement d' 1 ECTS optatius per als estudiants de la FPCEE Blanquerna-URL, si l'estudiant assisteix a un mínim del 80 % del curs i en realitza i supera l'avaluació.
 • Els estudiants que facin la inscripció al curs presencialment han de sol·licitar el reconeixement dels crèdits a la butlleta d'inscripció.
 • Els estudiants que facin la inscripció al curs virtualment han de sol·licitar el reconeixement de crèdits enviant un correu electrònic a fpceefctp@blanquerna.url.edu.
 • En cas de no rebre la sol·licitud de reconeixement de crèdits en el moment de la inscripció, es donarà per entès que l'estudiant no vol aquest reconeixement.
 • Un cop els estudiants hagin estat avaluats i siguin aptes, se’ls enviarà un missatge de correu electrònic per informar-los que poden passar a recollir el certificat.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.

Cal tenir present que la normativa acadèmica de la facultat estableix que només és possible reconèixer un nombre de crèdits optatius dels plans d'estudi mitjançant cursos d'extensió universitària. Cal consultar la normativa acadèmica a la Guia de l'estudiant o a l'SCALA (Secretaria Acadèmica).

Criteris per elaborar el resum amb valoració crítica

 • Extensió aproximada: màxim 5 fulls DIN A4.
 • Interlineat: 1,5.
 • Tipus i mida de lletra: Times 12. 
 • El treball es lliurarà a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) fins al dia 15 de desembre del 2017 (inclòs). Horari: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h; dimarts de 9.00 h a 13.30h i de 17.00 h a 21.00 h.
 • No es poden lliurar treballs enviant-los per correu electrònic.
 • No s'admetran treballs fora de termini.
 • Un cop els treballs hagin estat avaluats, s'enviarà un missatge de correu electrònic per informar del resultat de l'avaluació.

Informació d'interès

 • Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 30 places, que s'atendran per rigorós ordre d'inscripció.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.

Lloc de realització

FPCEE Blanquerna-URL
C. Císter, 34
08022 Barcelona

Inscripció

Preu del curs: 190 €

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 4 de setembre al 29 de setembre del 2017. Horari: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h; dimarts de 9.00 h a 13.30h i de 17.00 h a 21.00 h.

Cal lliurar la butlleta d'inscripció (prèviament descarregada del marge dret de la pàgina web) degudament emplenada.

Modalitat de pagament presencial: en efectiu o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtual: del 4 de setembre a l'1 d'octubre del 2017.

 • El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó).
 • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
 • La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de deu inscripcions.
 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.
 • La no adscripció a algun dels descomptes previstos per a diversos col·lectius és responsabilitat de l’inscrit.

Informació

FPCEE Blanquerna-URL
SIOE
C. del Císter, 34
08022 Barcelona
Tel.: 932 533 006
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu