Innovació Educativa (PEA5): Pràctiques Educatives Avançades en l'Educació Infantil

Inscripció
cursos-de-formacio-continuadaPEA5

Introducció

Partim del mestre reflexiu que a partir de la seva pràctica professional es capaç de detectar necessitats i proposar estratègies de canvi.
Entenem que conèixer els processos de canvi de les escoles que han dut a terme pràctiques educatives avançades pot afavorir que els participants en el curs coneguin quines són les estratègies, recursos i procediments que utilitzen.

Al final d'aquest mòdul l'alumne ha de:

Basar les seves propostes educatives en l'observació, la reflexió i l'autocrítica.
Saber documentar les pràctiques educatives.
Organitzar l'espai, el temps i els materials per afavorir el joc i l’aprenentatge.

Destinataris

Mestres i professors de centres educatius amb experiència professional: diplomats, llicenciats i graduats de totes les especialitats. Altres professionals amb perfils idonis relacionats amb l’educació (tècnics, inspecció, gestors de programes, serveis educatius, etc.). 

Professorat

Marta Casellas. Llicenciada en Pedagogia Terapèutica (Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona). Diplomada en Logopèdia (Escola Universitària de Formació de Mestres de Blanquerna de la Universitat Ramon Llull). Postgrau en Intervenció Psicopedagògica i Necessitats Educatives (Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona). Directora de les Escoles Bressol Municipals de Vic des del febrer de 2008.

Àngels Geis. Doctora en Pedagogia (URL), Llicenciada en Filosofia i Lletres, especialitat Ciències de l’Educació (UAB), Postgrau en Logopèdia (UAB) i Postgrau en Formació de Tutors (URL). Professora associada a la FPCEE Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Participant en el projecte Europeu TODDLER de recerca sobre els infants de 2 a 3 anys vinculat amb universitats de Noruega, Alemanya, Bèlgica, Anglaterra. Premi d'assaig pedagògic de la Fundació Joan Profitós, maig 2015. Coautora llibre "Dirigir la escuela 0­3" (Ed. Graó) i del llibre "Com han de menjar els infants i els adolescents. Aspectes psicosocials i nutricionals de l'alimentació" (Pagès editors).

Carles Gràcia. Mestre i director del CEIP Els Pinetons, de Ripollet. Professor del Grau en Educació Infantil de la FPCEE Blanquerna-URL. Formador de formadors.

Roser Domingo. Llicenciada en Filosofia i ciències de l’Educació (UB) i Màster en Direcció i Gestió de Centre Educatius (UB). Professora associada a la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull).

Anna MacKay. Mestra i professora del Grau en Educació Infantil de la FPCEE Blanquerna-URL.

M. Antònia Miret. Diplomada en Professorat d' EGB-Preescolar, Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació i Màster oficial en pedagogia social i comunitària: lideratge de la transformació socioeducativa (FPCEE Blanquerna). Professora de l’àrea de Didàctica i Organització a les diplomatures de Magisteri i LOME,  Grau en Educació Primària, Grau en Educació Infantil i segones titulacions amb dedicació exclusiva. Membre del Grup Interuniversitari d’Escola Rural (GIER). Professora en cursos de Direcció 0-3. Avaluadora de centres d’Educació infantil de l’Institut d’Avaluació i Assessorament Educatiu IDEA. Membre del Grupo de investigació PSITIC.

Roser Vendrell. Doctora en Psicologia (URL), Llicenciada en Ciències de l’Educació (UB) i Professora d’EGB (URV). Professora titular de la FPCEE Blanquerna i investigadora responsable de la línia de recerca sobre la Infancia del grup de recerca consolidat en Psicologia, Persona, Context (PSICOPERSONA).

Sònia Vila. Mestra d’Educació Infantil (Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna), Llicenciada en Psicopedagogia (Universitat Oberta de Catalunya) i Postgraduada en atenció Precoç (Institut Superior d’Estudis Psicològics). Ha treballat com a mestra de parvulari en diferents centres i ha exercit la Direcció Pedagògica a la llar d’infants L’Avet, de Sant Feliu de Llobregat (2001-2006), compaginant amb la tasca de tutora als diferents nivells que conformen la llar d’infants, en el mateix centre. Des del curs 2005 és tutora als diferents nivells de parvulari de l’Escola Thau i des del 2014 ocupa la direcció de parvulari.

Competències Específiques

Entendre la necessitat de ser un mestre reflexiu: on l’observació i la documentació formin part de la intervenció en l’Educació infantil.
Ser capaç de fer una reflexió autocrítica i fonamentada.
Conèixer en profunditat el desenvolupament de l’infant i el paper del joc i de la quotidianitat en els processos d’aprenentatge.
Incorporar habilitats per a la gestió del temps, dels espais i dels materials.
Ser capaç de treballar en grup fent aportacions i integrant les dels altres membres de l’equip en una tasca coherent i significativa per als infants.
Valorar la riquesa de la diversitat a l’aula d’Educació infantil: i saber oferir un tracte personalitzat a cada un dels infants.

Objectius

Ser capaç d'identificar estratègies per generar processos de canvi a l’educació infantil d’acord amb el desenvolupament i les necessitats dels infants de 0-6anys. 

Metodologia

La metodologia utilitzada serà activa i participativa. Bàsicament reflexiva, a partir de la documentació escrita i audiovisual que s’ofereixi.
S’incorporarà, també, la visita a algun centre educatiu que pugui mostrar les pràctiques educatives innovadores que desenvolupa, així com convidar a algun dels professionals que hi estan implicats. 

Horari

Durada: 30h ( 24h presencials + 6h de treball dirigit)
Calendari sessions presencials: 23, 28 i 30 de maig, 4, 7, 11, 14 i 18 de juny del  2018, dilluns i diemcres de 18.00 h a 21.00 h

 

Dades d'Interès

Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 30 places.
Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.

Lloc de Realització

FPCEE Blanquerna
C. Císter, 34
08022 Barcelona

Inscripció

Preu del curs: 285€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 8 de gener al 16 de maig del 2018, dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h, dimarts de 9.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 21.00 h, amb la butlleta d'inscripció descarregada del marge dret de la pàgina web i degudament emplenada.  

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtualdel 8 de gener al 16 de maig del 2018.

El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó). 
Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 persones inscrites.
Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
​SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu