Innovació Educativa (PEA4): Pràctiques Educatives Avançades en l'Educació Física i Psicomotricitat

Inscripció
cursos-de-formacio-continuadaPEA4

Introducció

El mòdul de “Pràctiques avançades en educació física i psicomotricitat” proporciona un lloc de trobada per aquells docents interessats en l’educació física i la psicomotricitat, així com en l'intercanvi d'experiències en els camps d’actuació.
Aquest mòdul pretén proporcionar una formació específica i professionalitzadora en educació física i psicomotricitat, amb l'objectiu que els mestres i les mestres tinguin capacitat per liderar els processos educatius a partir de l'activitat motriu a les escoles d'educació infantil i primària.
Es pretén donar resposta a la necessitat educativa i a la demanda formativa existent respecte al coneixement de l'infant i els seus moments evolutius, així com al seu desenvolupament holístic, oferint pautes i estratègies d'intervenció en el terreny educatiu.
S'aprofundeix en un paradigma de l'educació física proper a la perspectiva competencial, actual i coherent amb els reptes que la societat demanda, i aprofundint en metodologies i tendències innovadores i transformadores.
S'incideix en la psicomotricitat des d'una perspectiva creativa i transformadora, una pràctica que considera la persona en la seva globalitat i en la seva diferència i que, a partir de la motricitat, desenvolupa les diferents dimensions de l'individu amb una actitud de respecte cap a la identitat pròpia i cultural de cadascú.

Al final d'aquest mòdul l'alumne ha de:
Conèixer el desenvolupament motriu, cognitiu, social i afectiu dels nens i les nenes de 0 a 12 anys a través de pràctiques educatives innovadores de l’àrea de coneixement de l’educació física i la  psicomotricitat.
Conèixer el procés de creixement integral de l’infant, de de la perspectiva del desenvolupament psicomotriu, social i emocional, i amb coherència amb el seu procés d’aprenentatge motor.
Contribuir al desenvolupament de competències orientades a liderar projectes innovadors en activitats motrius i esportives dins de contextos educatius.
Dissenyar pràctiques que promoguin la rellevància l’activitat física per una vida digna i saludable, tant des de l’àmbit de l’educació formal com des de la no formal.

Destinataris

Mestres i professors de centres educatius amb experiència professional: diplomats, llicenciats i graduats de totes les especialitats. Altres professionals amb perfils idonis relacionats amb l’educació (tècnics, inspecció, gestors de programes, serveis educatius, etc.). 

Professorat

Txema Córdoba. Mestre Especialista en Educació Física, Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Màster en Inclusió Educativa. Experiència docent en Educació Infantil, Primària i Secundària. Professor associat a la FPCEE Blanquerna. Membre de la Red Nacional de Evaluación Formativa y Compartida en Eduación Superior y coordinador del Grup de Treball d'EF de l'ICE de la UAB.

Lluís Cumellas. Llicenciat en Educació Física INEF (UB). Personal Trainer Certification (American Council on Exercise, ACE). Màster en Pedagogia Social i Comunitària: Lideratge de la Transformació Socioeducativa (URL). Doctorand en Ciències de l’Activitat física i de l’Esport. Membre del Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat (GRIES URL). Professor associat a la FPCEE Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Director tècnic de la Federació de Curses d’Orientació de Catalunya (2002-2015).

Sara Figueras. Doctora en Pedagogia (URL). Llicenciada en Pedagogia (URL). Diplomatura de Professorat d'EGB, Filologia (URL). Professora associada a la FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Membre del Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat (GRIES URL). Membre de la Red Nacional de Evaluación Formativa. Membre del Grup d'Innovació Docent en Avaluació Formativa de la Universitat de Barcelona. 

Marc Franco. Doctor en Pedagogia (URL), llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (URL) i Diplomat en Magisteri d’Educació Física (URL). Professor associat a la FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Coordinador d'activitats extraescolars d'Escola Pia Balmes, Barcelona.

Eva Musons. Psicomotricista, mestra d'Infantil i de Primària. Especialista en pertorbacions del llenguatge i l'audició. Treballa a l'Escola Pia Balmes. Formadora en el Postgrau d'Especialistes en Psicomotricitat de Blanquerna.

Juanjo Rodríguez. Doctor en Ciències de l'Educació Física (UB). Llicenciat en Ciències de l'Educació Física i l'Esport (UB). Professor associat a la FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Membre del Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat (GRIES URL).  

Sandra Ruíz. Lic. en Psicopedagogia, diploma de mestre en Educació infantil i directora de l'Escola Bressol Municipal "El Rial".

Marta Seguí. Mestra,  directora de l'Escola Bressol Municipal "La Barqueta".

Joaquim Serrabona. Doctor en Psicologia i Màster en Investigació Psicològica. Psicòleg Clínic. Màster en Teràpia Familiar. Màster en Pràctica psicomotriu. Psicomotricista de l'Espai de Psicomotricitat Luden. Professor a la Universidad Internacional de Catalunya i a la Universitat Ramon Llull, a més de coordinador i docent dels cursos de postgrau “Especialista en psicomotricitat” i “Teràpia psicomotriu” dins del programa de Formació Continuada de la mateixa universitat.

Arianne Serrat. Mestra d'educació infantil i d'educació especial. Psicomotricista d'educativa i terapèutica. Mestra i coordinadora de l'Escola Mare de Déu del Carme.


Competències Específiques

Adquirir criteris pedagògics per dissenyar bones pràctiques d’educació física i psicomotricitat.
Conèixer l’avaluació formativa dels aprenentatges en l’àmbit curricular de l’educació física i en el context psicomotriu.
Recursos, experiències i bones pràctiques educatives destacades en educació física i psicomotricitat.

Objectius

Analitzar la rellevància de l’educació física i la psicomotricitat entre alumnes, mestres, escola, famílies i entorn.
Analitzar la importància educativa, les dimensions i les condicions de l’educació física i la psicomotricitat.
Conèixer els recursos innovadors en el camp de l’educació física i la psicomotricitat.
Conèixer com organitzar un projecte d’Aprenentatge i Servei a l’aula en l’àmbit de l’educació física a l’educació formal i no formal.

Metodologia

Les sessions respondran a una metodologia variada en funció dels continguts a tractar. Així, hi haurà activitats pràctiques i teòriques participatives on es requerirà la implicació activa per part de l’alumnat. També es realitzaran anàlisis de bones pràctiques per tal d’aprofundir en el coneixement de la realitat educativa.

Horari

Durada: 30h ( 24h presencials + 6h de treball dirigit)
Calendari sessions presencials: 23, 28 i 30 de maig, 4, 7, 11, 14 i 18 de juny del 2018, dilluns i dimecres de 18.00 h a 21.00 h
 

Dades d'Interès

Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 30 places.
Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.

Lloc de Realització

FPCEE Blanquerna
C. Císter, 34
08022 Barcelona

Inscripció

Preu del curs: 285€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 8 de gener al 16 de maig del 2018, dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h, dimarts de 9.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 21.00 h, amb la butlleta d'inscripció descarregada del marge dret de la pàgina web i degudament emplenada.  

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtualdel 8 de gener al 16 de maig del 2018

El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó). 
Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 persones inscrites.
Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
​SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu