Innovació Educativa (PEA3): Pràctiques Educatives Avançades en l'Aprenentatge de les Ciències Experimentals

Inscripció
cursos-de-formacio-continuadaPEA3

Introducció

Aquest mòdul posa el focus en la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències experimentals als ensenyaments no universitaris. La reflexió sobre la pràctica en serà el fil conductor.
La innovació en la didàctica de les ciències experimentals ha de contemplar el lligam entre la teoria i la pràctica. És fonamental reflexionar sobre aquesta interacció per esdevenir professionals competents.
Al capdavall, la pretensió d’aquest curs serà obrir nous horitzons per millorar la qualitat docent en aquesta didàctica específica.

Al final d'aquest mòdul l’alumne ha de:

Analitzar experiències innovadores des de la perspectiva competencial.
Relacionar els models teòrics amb experiències d’aula innovadores.
Dissenyar propostes didàctiques competencials centrades en les ciències experimentals.

Destinataris

Mestres i professors de centres educatius amb experiència professional: diplomats, llicenciats i graduats de totes les especialitats. Altres professionals amb perfils idonis relacionats amb l’educació (tècnics, inspecció, gestors de programes, serveis educatius, etc.). 

Professorat

Elena Boadas. Llicenciada en Ciències Biològiques (UB), Diplomada en Professorat d’EGB i Màster en Investigació Psicopedagògica (URL). Professora associada a la FPCEE Blanquerna (URL). Directora de l'Àrea d'Educació d'Aula Cram, gestor educatiu del CRAM (Centre de Recuperació d'Animals Marins). És autora de diverses publicacions dins l'àmbit científic i educatiu.

Ignasi Oró. Llicenciat en Ciències Biològiques (UB) i Màster en Investigació Psicopedagògica (URL). Professor associat a la FPCEE Blanquerna (URL). Formador de formadors en diversos equips i institucions sobre didàctica de ciències, didàctica general, educació per a la salut i avaluació dels aprenentatges. Premi de l'àmbit de Recerca Pedagògica del Tercer Cartell de Premis a la creació i a la investigació concedit per la Fundació Enciclopèdia Catalana. Títol: "Instruments per a l'avaluació formativa" (1994).

Alba Vidal. Llicenciada en Ciències Ambientals i Màster en estudis ambientals amb l'especialitat de canvi global i canvi climàtic a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA-UAB) amb diferents beques de recerca.  Actualment cursa Psicologia a la Universitat Oberta de Catalunya i és professora de ciències de Secundària i Batxillerat a l'Escola Garbí Pere Vergés de Badalona.


Competències Específiques

Conèixer els marcs teòrics actuals sobre ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals.
Incorporar de forma reflexiva a la tasca docent quotidiana les innovacions d’aquesta didàctica específica.
Relacionar els marcs teòrics amb bones pràctiques

Objectius

Oferir un marc de referència perquè els participants puguin innovar en la seva pràctica docent en relació a les ciències experimentals.
Analitzar diferents models teòrics i de bones pràctiques des d’una perspectiva interdisciplinària i innovadora.
Dissenyar propostes didàctiques competencials centrades en  les ciències experimentals.

Metodologia

Les sessions seran teòrico-pràctiques, ja sigui d’anàlisi de bones experiències com directament de treball experimental, permetran relacionar els marcs teòrics de referència amb la mateixa pràctica. Es potenciarà el treball cooperatiu.

Horari

Durada: 30h ( 24h presencials + 6h de treball dirigit)
Calendari sessions presencials: 23, 28 i 30 de maig, 4, 7, 11, 14 i 18 de juny del 2018, dilluns i dimecres de 18.00 h a 21.00 h

Dades d'Interès

Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 30 places.
Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.

Lloc de Realització

FPCEE Blanquerna
C. Císter, 34
08022 Barcelona

Inscripció

Preu del curs: 285€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 8 de gener al 16 de maig del 2018, dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h, dimarts de 9.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 21.00 h, amb la butlleta d'inscripció descarregada del marge dret de la pàgina web i degudament emplenada.  

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtualdel 8 de gener al 16 de maig

El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó). 
Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 persones inscrites.
Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
​SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu