Innovació Educativa (PEA2): Pràctiques Educatives Avançades en l'Aprenentatge de la Matemàtica

Inscripció
cursos-de-formacio-continuadaPEA2

Introducció

Formació orientada a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques a educació infantil i primària. Es partirà de l’anàlisi d’exemples de bones pràctiques en les diverses etapes educatives des d’una perspectiva cultural i comunicativa basada en la comprensió. Aquesta reflexió es projectarà en propostes concretes d’acció ajustades a la realitat dels participants.

Al final d'aquest mòdul l’alumne ha de:

Saber comunicar i argumentar sobre continguts vinculats a la construcció del coneixement matemàtic.

Analitzar, interpretar i dissenyar processos d’aprenentatge en els que les experiències estiguin centrades en matemàtiques importants.
Reflexionar amb coherència sobre el significat funcional de les pràctiques socials matemàtiques. 

Destinataris

Mestres i professors de centres educatius amb experiència professional: diplomats, llicenciats i graduats de totes les especialitats. Altres professionals amb perfils idonis relacionats amb l’educació (tècnics, inspecció, gestors de programes, serveis educatius, etc.). 

Professorat

Xavier Àvila. Mestre de primària, psicopedagog i doctor en educació per la Universitat Ramon Llull. Actualment docent a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna en el Grau d'Educació Primària i en el Màster d'Innovació Educativa i Direcció de Centres, impartint assignatures vinculades amb la didàctica de les matemàtiques i l'ús educatiu de les TIC. Membre dels grups de recerca CMP (La Cultura Matemàtica de les Persones) i PSITIC (Pedagogia Social, Innovació i TIC). Assessor de centres escolars en processos d'innovació educativa tant vinculats amb les matemàtiques com amb l'ús didàctic de les tecnologies.

Rosa Maria Barnadas. Mestra de l’Escola La Riera de Sant Pere de Ribes.

Núria Borràs. Mestra d’Educació Primària de l’Escola La Riera de Sant Pere de Ribes.

Rosa Canals. Mestra de l’Escola El Puig d’Esparreguera.

Marcela Costanzi. Mestra de primària, professora de secundària, llicenciada en Ciències de la Educació per la Universitat de Buenos Aires i Màster  en  Didàctica de les matemàtiques i de les ciències per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment docent a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna en el Grau d'Educació Infantil impartint assignatures vinculades amb la didàctica de les matemàtiques. Membre del grup de recerca CMP (La Cultura Matemàtica de les Persones). Membre del EAD (Equip d’atenció a la diversitat) de l’IE Costa i Llobera.

Mercè Cuadras. Mestra d’Educació Primària de l’Escola La Riera de Sant Pere de Ribes.

Dolors Feixas. Actualment és mestra d’Educació Infantil de Escola El Puig d’Esparreguera. Membre del grup de recerca CMP (La Cultura Matemàtica de les Persones). Coordinadora del seminari “La cultura matemàtica dels infants”, ICE – UAB.

Antònia Fernández. Actualment  mestra d’Educació Infantil de Escola Serralavella d’Ullastrell. Membre del grup de recerca CMP (La Cultura Matemàtica de les Persones).  Formadora i col·laboradora de la Universitat de Manresa en el grau en Educació Infantil.

Helena Forrellad. Mestra d’Educació Primària de l’Escola Bellaterra.

Juanjo López. Mestre d’Educació Primària de l’Escola Serralavella d’Ullastrell.

Neus Milà. Mestra d’Educació Primària i de l’Escola La Riera de Sant Pere de Ribes.

Tània Ollé. Professora d’ESO de l’Escola El Puig d’Esparreguera.

Montserrat Prat. Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctora en Didàctica de les Matemàtiques i Màster en Recerca en Didàctica de les Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora associada a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de la Blanquerna – URL, i del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i les Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, on imparteix docència als graus en Educació Infantil i Primària. També imparteix docència al Màster en Innovació en Didàctiques Específiques - Itinerari Matemàtiques, de la UViC- UCC. Membre dels grups de recerca EMiC:CoM (Educació Matemàtica i Context: Competència Matemàtica), grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya (2014SGR-00723); i GERI (Grup d’Estudi i Recerca sobre la Infància). Ha participat com a investigadora en diferents projectes competitius, així com en diferents congressos nacionals e internacionals vinculats a l'Educació Matemàtica i és autora de diverses publicacions.

Albert Rigol. Mestre d’Educació Primària. Jubilat.

Iñaki Villanueva. Mestre d’Educació Primària.  Jubilat.


Competències Específiques

Comprendre les matemàtiques com a coneixement sociocultural. 

Reflexionar amb sentit crític sobre la relació funcional que tenen els continguts matemàtics amb la necessitat dels nens i de les nenes d’entendre l’entorn i situar-se en el món. 

Dissenyar accions educatives generadores d’interrogants rellevants per a la comprensió del món i la gestió dels processos d’ensenyament-aprenentatge que se’n derivin. 


Objectius

Repensar els processos d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques des d’una perspectiva cultural i comunicativa i basats en la comprensió. 

Establir connexions entre conceptes matemàtics i amb altres àrees de coneixement. 

Vincular la competència matemàtica a la vida quotidiana de l’aula i a la realitat dels infants. 

Metodologia

Es fonamentarà en la participació dels assistents que es concretarà en els següents aspectes:

Discussió al voltant de les presentacions dels ponents. 

Participació en dinàmiques comunicatives: debats, 
treballs en petit grup, escolta atenta, lectures... 

Aportació d’experiències d’aula per al debat: tant d’experiències realitzades a partir dels continguts treballats del curs com d’altres. L’anàlisi d’aquestes experiències es farà des del punt de la perspectiva del coneixement matemàtic. 


Horari

Durada: 30h ( 24h presencials + 6h de treball dirigit)
Calendari sessions presencials: 23, 28 i 30 de maig, 4, 7, 11, 14 i 18 de juny del 2018, dilluns i dimecres de 18.00 h a 21.00 h

Dades d'Interès

Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 30 places.
Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.

Lloc de Realització

FPCEE Blanquerna
C. Císter, 34
08022 Barcelona

Inscripció

Preu del curs: 285€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 8 de gener al 16 de maig del 2018, dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h, dimarts de 9.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 21.00 h, amb la butlleta d'inscripció descarregada del marge dret de la pàgina web i degudament emplenada.  

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtualdel 8 de gener al 16 de maig del 2018

El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó). 
Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 persones inscrites.
Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
​SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu