Innovació Educativa (6): Treball tutorial

Inscripció
cursos-de-formacio-continuadaINNOVA6

Introducció

En aquest curs, l’acció tutorial es considerada com l’eix vertebrador del centre educatiu que interpel·la la pròpia organització escolar i tots els agents educatius en relació amb la comunitat.
L'objectiu principal d'aquest mòdul és desenvolupar les competències necessàries per desenvolupar una acció tutorial i orientadora en el marc d’un procés de transformació educativa.
Les sessions comencen amb la presentació d’una bona pràctica i a continuació es reflexiona en grup  sobre els elements que sustenten aquesta pràctica.
Per preparar cada classe els estudiants disposaran prèviament del material: articles, capítols de llibre... (classe inversa).

Al final d'aquest mòdul l’alumne ha de:

Determinar l’acció tutorial i l’orientació com a consubstancials de l’educació a l’escola (en totes les etapes educatives).
Comprendre la importància del lideratge de l’organització del centre educatiu i del treball en equip en l’acció tutorial i l’orientació.
Establir el perfil del tutor/a  per l’acció tutorial.
Conèixer, dissenyar i posar en pràctica les diferents modalitats, temàtiques i eines de l’acció tutorial a partir d’exemples de pràctiques innovadores.
Tenir estratègies per avaluar l’acció tutorial i l’orientació.

Destinataris

Mestres i professors de centres educatius amb experiència professional: diplomats, llicenciats i graduats de totes les especialitats. Altres professionals amb perfils idonis relacionats amb l’educació (tècnics, inspecció, gestors de programes, serveis educatius, etc.). 

Professorat

Mònica Albertí. Doctora en Educació. Màster en Pedagogia Social i Comunitària. Postgraduada en Mediació i Psicologia Clínica per la FPCEE Blanquerna. URL. Llicenciada en Psicologia per la UB. Mediadora especialitzada en els àmbits comunitari, penal i escolar. Formadora de formadors, col.laboradora de l'ICE-UB i del SAIP-FPCEE Blanquerna. Investigadora FPCEE Blanquerna. Perfil consultable al Linkedin: https://es.linkedin.com/in/mònica-albertí-i-cortès-96661146

Montserrat Alguacil. Doctora en Pedagogia (URL) i Llicenciada en filosofia i ciències de l’educació-secció Pedagogia (UB). Professora titular de la FPCEE Blanquerna (URL). Membre del Grup de Recerca Consolidat en Pedagogia, Societat i Innovació amb els suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC) de la mateixa facultat. Estada de docència a la University of Helsinki, Departament of Teacher Education (Programa Intensiu Sòcrates, 2003) i “XIXèpremi Joan Profitós” d’AssaigPedagògic.

Maria Carme Boqué. Doctora en Pedagogia (URL). Professora Titular dels graus en Educació de la FPCEE Blanquerna. Ha col·laborat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en els programes de convivència i mediació. Membre del grup de recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la URL (PSITIC), de l’Observarori de la Infància i l’Adolescència de Catalunya i de l’Association for Conflict Resolution (ACR), entre d’altres.

Dolors Dejuan. Diploma de Mestre d’Educació Primària per Universitat Ramon Llull. Des de l’any 1990 treballa com a mestra a l’Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues de Llobregat. Actualment, es troba exercint de mestra de primer de Primària, duent a terme el Projecte Nausica. Prèviament va exercir de mestra d’Educació Infantil i també de coordinadora a l’escola Pinadell, al barri de Gràcia. Va ser la directora de l’Escola d’ Educació en el Lleure de la Germanor Escolta de Catalunya (Escola de Formació Escolta). Des de fa anys està treballant en l’organització de les “Plataformes de debat per a ensenyants”, promogudes per la Fundació Enciclopèdia Catalana. Va ser ponent en el I Congrés Català del Voluntariat. Ha participat al cicle conferències de visió i aprenentatge organitzada pel Col·legi d’Òptics i Optometristes de Catalunya. Autora de "Les ulleres xerraires d’en Jan" i d' "Educar en la llibertat des de l’Escoltisme".

Pau López. Doctor en Psicologia, llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, diplomat en Professorat d’EGB (Esp. Ciències). Ha treballat a l’escola durant 20 anys com a professor (C.N. i Matemàtiques), tutor, psicòleg-orientador de centre i cap d’estudis de Secundària. Des del 94 treballa a la FPCEE Blanquerna com a professor de Psicologia del Desenvolupament, Orientació Psicopedagògica, Personalitat i Aprenentatge a l’adolescència (entre altres matèries); coordina el màster de professorat de Secundària i és formador i assessor d’equips directius, tutors i orientadors de Secundària. Ha publicat diversos articles i llibres relacionats amb l’adolescència, el lideratge i la comunicació a l’escola adreçats al professorat i a les famílies.

Maria Macià. Llicenciada en Psicologia i Psicopedagogia (UB). Máster en Educació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (E-learning) (UOC). Exerceix com a psicopedagoga, professora de secundària i formadora de formadors en tecnologies per afavorir la inclusió educativa. És professora responsable de la USEE en un institut de màxima complexitat.

Laia Masó. Llicenciada en hispàniques, professora i tutora de batxillerat al Col·legi Stel·la, de 2008 a 2014. Grau de filologia catalana. Postgrau en Educació sistèmica i multidimensional, en curs (UAB). Actualment, professora de l'Escola Garbí i tutora d'ESO.

Núria Mollà. Llicenciada en Psicologia, especialitat Psicologia Escolar i Educativa (UB). Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (URL). Postgrau en Coaching personal i executiu (UPF). Ha estat assessora del Departament d'Orientació Psicopedagògica en diferents escoles. Directora Titular del Salesians St. Vicenç dels Horts i Professora del Departament de Psicologia de l'Escola de l'Esplai de Barcelona i de de la Diplomatura d'Educació Social de la Fundació Pere Tarrés-URL. Professora–col·laboradora amb l’Equip Pedagògic de la Fundació d’Escoles Cristianes de Catalunya. Actualment, és Coordinadora d’Innovació i Psicopedagògica de les Escoles Salesianes de la Zona Nord de Salesians Maria Auxiliadora i ha col·laborat en diverses publicacions sobre tutoria i orientació.

Anna Ramis. Diplomada en professorat d'E.G.B. (E. M. Blanquerna) i Llicenciada en Pedagogia, especialitat Direcció i Organització escolar (UB). Màster en Educació en valors i Ciutadania (UB 2011). Ha exercit de docent a educació infantil i primària i fent formació  permanent de mestres i assessorament a les Ampas. Ha estat coordinadora del programa FEAC FAMÍLIA/ESCOLA, acció compartida, implantat a més de 150 escoles de Catalunya i estic col·laborant amb Secretaria de Família del Departament de Benestar i Família, impartint formació de dinamitzadors del programa Créixer en Família i creant alguns dels materials. També he col·laborat en diversos programes de la Fundació J Bofill, com “Famílies amb Veu” i he laborat la guia Orientacions per triar escola.

Núria Vallduriola. Diplomada en Magisteri (UB). Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Ramon Llull. Professora d'orientació educativa i directora d’institut de secundària. Formadora del Departament d'Ensenyament en orientació educativa. Professora i tutora en diferents màsters vinculats a la formació de professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament de règim especial.


Competències específiques

Incorporar i gestionar el sentit i objectiu de l’acció tutorial: organització i lideratge, perfil i rol del tutor/a, agents educatius.
Desenvolupar estratègies per treballar la tutoria en diferents etapes educatives i en diferents contextos.
Elaborar estratègies d’acció tutorial.
Integrar l’acció tutorial en el marc de la comunitat.

Objectius

Situar l’acció tutorial com a activitat central del centre educatiu.
Fonamentar el perfil del tutor/a.
Analitzar experiències de PAT.
Acostar-se a diferents estratègies d’acció tutorial innovadora i transformadora.
Planificar, implementar i avaluar accions tutorials.

Metodologia

En les diferents sessions es posaran en pràctica estratègies de co-docència, classe inversa,
estudi de casos, treball cooperatiu i treball individual.

Horari

Durada: 30h ( 24h presencials + 6h de treball dirigit)
Calendari sessions presencials:  14 i 21 de març, 4, 11, 18 i 25 d'abril, 2 i 9 de maig del 2018
Horari: dimecres de 18.00 h a 21.00 h  

Dades d'Interès

Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 30 places.
Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.

Lloc de Realització

FPCEE Blanquerna
C. Císter, 34
08022 Barcelona

Inscripció

Preu del curs: 285€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 8 de gener al 7 de març del 2018, dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h, dimarts de 9.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 21.00 h, amb la butlleta d'inscripció descarregada del marge dret de la pàgina web i degudament emplenada.    

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtualdel 8 de gener al 7 de març del 2018

El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó). 
Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 persones inscrites.
Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
​SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu