Innovació Educativa (4): Treball cooperatiu a l'aula

Inscripció
cursos-de-formacio-continuadaINNOVA4

Introducció

Segons la comissió d’educació de la UNESCO, la cooperació és una de les competències clau de l’educació del S.XXI. L’aprenentatge cooperatiu implica entendre l’aula i l’escola com una comunitat d’aprenentatge on alumnes i mestres  treballen en equip, s’ajuden els uns als altres i interactuen per aconseguir un objectiu comú.

Des del punt de vista dels estudiants, aquesta metodologia els converteix en els protagonistes del seu propi aprenentatge, desenvolupa les seves competències i motivació, reforça les relacions interpersonals de qualitat i potencia un aprenentatge més significatiu. L’aprenentatge cooperatiu també és una eina eficaç per a la inclusió i participació de tots els alumnes a l’aula, ja que permet diversificar les activitats en diferents nivells i utilitzar la capacitat mediadora dels alumnes per ensenyar i aprendre els uns dels altres.  

Des del punt de vista del mestre, el treball cooperatiu a l’aula suposa un canvi en el seu rol tradicional, el qual és menys transmissiu i molt més de guia. A més, la docència compartida introdueix un nou model educatiu que emfatitza la col·laboració i el treball en equip entre dos mestres a l’aula. Aquesta estratègia instructiva s’ha mostrat efectiva per  donar resposta a les necessitats específiques dels alumnes, però també per millorar la pràctica professional dels mestres i la qualitat global de l’ensenyament.

Per últim, des del punt de vista institucional, l’aprenentatge-servei esdevé una estratègia per intensificar els vincles de l’escola amb les necessitats de l’entorn i potenciar, així, la funcionalitat dels aprenentatges dels alumnes.

Al final d'aquest mòdul l’alumne ha de:

Saber estructurar la interacció entre els alumnes per crear entorns d’aprenentatge cooperatiu.
Conèixer i saber aplicar les condicions i els mètodes de treball cooperatiu a l’aula.
Conèixer quin és el rol del mestre en un entorn cooperatiu.
Conèixer i saber aplicar estratègies per cooperar amb un altre mestre a l’aula a través de la docència compartida.
Dissenyar pràctiques efectives d’aprenentatge cooperatiu a l’aula i d’aprenentatge servei. Posar en pràctica i avaluar el treball cooperatiu.

Destinataris

Mestres i professors de centres educatius amb experiència professional: diplomats, llicenciats i graduats de totes les especialitats. Altres professionals amb perfils idonis relacionats amb l’educació (tècnics, inspecció, gestors de programes, serveis educatius, etc.). 

Professorat

Ana Luisa Adam. Doctora en Psicologia per la URL i llicenciada en educació infantil (Mèxic). Professora de la FPCEE Blanquerna i professora col·laboradora de la UOC. Assessora psicopedagògica. Membre del grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya “Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius”.

Mariona Corcelles. Doctora en Psicologia per la URL i llicenciada en Filosofia per la UB. Professora de la FPCEE Blanquerna a l’Àrea de Psicologia de l’Educació. Assessora psicopedagògica, experta en treball cooperatiu a l’aula. Membre del grup de recerca Seminari Interuniversitari en Estratègies d’Ensenyament i Aprenentatge (www.sinte.me), grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya.

Queca Criach. Llicenciada en filosofia i lletres-secció Història (UAB) i llicenciada en Ciències de l’Educació (UAB). Professora associada a l’Àrea de Pedagogia de la FPCEE Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Membre del grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya PSITIC.   Responsable de l’ApS de la FPCEE.

Marta Flores. Doctora en Psicologia de l’Educació per la UAB, llicenciada en Psicopedagogia (UOC) i mestra de primària (URL).Professora de Psicologia de l’Educació de la UAB a la Facultat de Ciències de l’Educació. Assessora psicopedagògica experta en aprenentatge cooperatiu i tutoria entre iguals. Membre del GRAI (Grup de Recerca en Aprenentatge entre Iguals - http://grupsderecerca.uab.cat/grai/) i de SINTE (Seminari Interuniversitari en Estratègies d’Ensenyament i Aprenentatge www.sinte.me)

Teresa Huguet. Llicenciada en psicologia i psicopedagoga. Ha treballat en diversos Equips d’Assessorament  Psicopedagògic de Catalunya i els ha coordinat des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya del 2006 al 2012. Màster en Intervenció Psicopedagògica i Assessorament Curricular.  Màster  en  Teràpia familiar Sistèmica. Autora de diverses publicacions. Membre del Consell de redacció de la Revista Àmbits de psicopedagogia i orientació – Ámbitos de psicopedagogía y orientación – Fields of educational psychology and counsellig. Professora col·laboradora de la FPCEE Blanquerna

Mercè Olivé. Diplomada en professorat d'E.G.B. (Escola de Magisteri Blanquerna, especialitat Filologia). Mestra de l’Escola Garbí Pere Vergés Esplugues des de l’any 1990 i des de fa sis anys Coordinadora de Primària. Membre de l’Associació de Mestres Rosa Sensat i participant en grups de treball. Membre d’Amics d’Edu21. Col·laboradora en la formació d’orientació d’equips de Centre que ofereix el Departament d’Ensenyament.

Competències específiques

Diferenciar entre els equips cooperatius i els equips de treball tradicional.
Conèixer les raons que justifiquen el treball cooperatiu a l'aula.
Tenir en compte els criteris de formació de grup i les diferents tipologies de grups a l'hora de plantejar el treball cooperatiu a l'aula.
Identificar els rols dins de l'equip, les estratègies d'organització interna, les normes i els hàbits de treball.
​Saber planificar el treball en equip, fer revisions periòdiques i avaluar

Objectius

Analitzar el valor del treball cooperatiu entre alumnes, entre mestres, i entre l’aula i l’entorn.
Diferenciar entre el treball en grup i el treball en equip.
Analitzar la rellevància educativa, les dimensions i les condicions de l’aprenentatge cooperatiu.
Conèixer tècniques i mètodes d’aprenentatge cooperatiu.
Conèixer com organitzar l’aula mitjançant la docència compartida.
Conèixer com implementar un projecte d’aprenentatge servei a l’aula.
Saber organitzar i estructurar les interaccions dels alumnes a l’aula per afavorir l’aprenentatge cooperatiu. 

Metodologia

Es formarà una comunitat d’aprenentatge i es promourà el treball en equip. Totes les activitats proposades requeriran la participació activa en el debat, l’argumentació i la discussió de conceptes entre els participants. S’utilitzaran mètodes de treball cooperatiu per experimentar aquesta metodologia i afavorir la seva transferència a l’aula. Es portaran a terme anàlisis de casos reals per tal d’aprofundir en el coneixement de la pràctica educativa.

Horari

Durada: 30h ( 24h presencials + 6h de treball dirigit)
Calendari sessions presencials:  10, 17, 24 i 31 de gener, 7, 14, 21 i 28 de febrer del 2018
Horari: dimecres de 18.00 h a 21.00 h  

Dades d'Interès

Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 30 places.
Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.

Lloc de Realització

FPCEE Blanquerna
C. Císter, 34
08022 Barcelona

Inscripció

Preu del curs: 285€
Preu membre del Col·legi de Logopedes de Catalunya: 256,50 €

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 4 de setembre al 18 de desembre del 2017, dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h, dimarts de 9.00 h  a 13.30 h i de 17.00 h a 21.00 h.  Cal lliurar la butlleta d'inscripció (prèviament descarregada del marge dret de la pàgina web) degudament emplenada i adjuntar l'últim rebut d'abonament de la quota de membre del Col·legi de Logopedes.

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtualdel 4 de setembre al 18 de desembre del 2017. cal acreditar la condició de membre  del Col·legi enviant l'últim rebut d'abonament de la quota de soci al correu electrònic fpceefctp@blanquerna.url.edu

El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó). 
Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 persones inscrites.
Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
​SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu