Innovació Educativa (3): Atenció a la diversitat. Una escola per a tothom

Inscripció
cursos-de-formacio-continuadaINNOVA3

Introducció

El reconeixement de la diversitat com una condició inherent a l’ésser humà porta a la necessitat de cercar noves formes d’atendre a les persones que permetin oferir una atenció de qualitat en tots els àmbits de la vida quotidiana.
L’educació, com a element fonamental de cohesió social i cultural, està experimentant una evolució cap a pràctiques inclusives que puguin donar resposta a tot l’alumnat de forma personalitzada respectant les característiques individuals i col·lectives.
El mòdul “Atenció a la diversitat. Una escola per a tothom” proposa compartir un camí de creixement professional i personal que permeti, d’una banda, contribuir a la promoció de cultures inclusives i al desenvolupament de les polítiques necessàries per incorporar-les al funcionament de les escoles, i de l’altra, avançar cap pràctiques educatives que contemplin un disseny universal on tots els alumnes puguin assolir un nivell òptim de desenvolupament. 

Al final d'aquest mòdul l’alumne ha de:

Conèixer els factors culturals i de gestió així com pràctiques escolars que juguen un paper important a l’hora d’ aconseguir entorns plenament inclusius
Aplicar eines/instruments de mesura per a la transformació inclusiva de les organitzacions educatives i dels processos d’aprenentatge
Identificar les barreres d’aprenentatge, tant pel que fa a l’organització del centre com a les pràctiques de l’aula, que obstaculitzen la plena inclusió dels alumnes
Elaborar projectes i pràctiques inclusives innovadores i eficaces per promoure la presència, la participació i l’èxit de tot l’alumnat 

Destinataris

Mestres i professors de centres educatius amb experiència professional: diplomats, llicenciats i graduats de totes les especialitats. Altres professionals amb perfils idonis relacionats amb l’educació (tècnics, inspecció, gestors de programes, serveis educatius, etc.). 

Professorat

Anna Balcells. Doctora en Psicologia de l’Educació (URL), Llicenciada en Psicopedagogia (URL) i Diplomada en Magisteri d’Educació Especial (URL). Professora associada a la FPCEE Blanquerna (URL). Coordinadora del Màster en Atenció Precoç i Família a la mateixa universitat. Premi Extraordinari de Doctorat 2011-12 URL.

Jordi Carmona. Mestre, biòleg, director de l’Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues de LLobregat des de 2009. Mestre i Coordinador de Secundària a l’escola Súnion de Barcelona (1985-2009).
Biòleg, amb àmplia experiència en el camp de la docència (36 anys) i en el camp de l’aqüicultura marina, l’empresa alimentària i del medi ambient. Professor del "Màster en Aqüicultura Marina" que s'imparteix en la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (1993-96). Esportista olímpic en dues ocasions i director esportiu en els Jocs Olímpics de Barcelona’92 des de la Divisió d’Esports del COOB’92. Col·laborador Edu 21
Grup de Treball de Mestres de Rosa Sensat. @jordicarmona. 

Teresa Huguet. Llicenciada en Psicologia i psicopedagoga. Màster en Intervenció Psicopedagògica i Assessorament Curricular.  Màster  en  Teràpia familiar Sistèmica. Membre del Consell de redacció de la Revista Àmbits de psicopedagogia i orientació – Ámbitos de psicopedagogía y orientación – Fields of educational psychology and counsellig. Professora col·laboradora de la FPCEE Blanquerna

Joana Maria Mas. Doctora en Psicologia  (URL), Llicenciada en Psicopedagogia (URL) i Diplomada en Magisteri d’Educació Infantil (URL). Professora de la FPCEE Blanquerna (URL). Coordinadora del Màster en Atenció Precoç i Família a la mateixa universitat.

Jaume Miró. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació-Psicologia (UB). Postgraduat en Patologia i Alteracions del Llenguatge i la Comunicació (Hospital de Sant Pau). Ha estat assessor tècnic del Servei d’Educació Especial i Programes Educatius de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa (Departament d’Ensenyament). Professor de la FPCEE Blanquerna-URL. Inspector del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya des del 2005.

Rosa Palau. Llicenciada en Psicologia (UB), Postgrau en Logopèdia, Pertorbacions del Llenguatge i l’Audició (UB) i Màster en Psicopatologia Infantil i Juvenil (UAB). Expertesa professional en Intervencio Psicopedagògica i Assessorament familiar. Professora de la FPCEE Blanquerna (URL)

Ingrid Sala. Doctora en Psicologia de l'Educació (URL) i Llicenciada en Psicologia (URL). Professora associada a la FPCEE Blanquerna (URL). Coordinadora del Màster Universitari en Psicopedagogia a la mateixa universitat. Membre del grup de recerca consolidat Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius de la FPCEE Blanquerna (URL).

Mireia Sala. Llicenciada en Pedagogia (UAB) i Màster en Logopèdia (UB). Professora del Grau en Logopèdia a la FPCEE Blanquerna (URL), Profesora del Grado en Logopedia Escuela Universitaria Gimbernat-Cantabria (UC) i Professora del Màster Interuniversitari "Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje" (URL - UAB) . Directora de Trivium, Institut de Neurociència Cognitiva aplicada a l'Aprenentatge.

Competències Específiques

Reflexionar sobre què significa “una escola per a tothom”: inclusió educativa, cultura, política i pràctica escolar.
Analitzar la cultura del centre: construir comunitat educativa, envers uns valors inclusius.
Identificar els elements d’organització i de gestió d’un centre inclusiu: serveis, suports, recursos i treball en xarxa (família, comunitat i serveis externs).
Saber planificar els processos d’aprenentatge des de l’òptica inclusiva: metodologies i reptes. Disseny universal de l’aprenentatge.

Objectius

Proporcionar elements d’anàlisi i reflexió entorn dels principals factors que defineixen les pràctiques inclusives.
Oferir les eines i els recursos necessaris per promoure canvis a l’aula i en el centre per esdevenir una escola per a tothom.  

Metodologia

La metodologia de les sessions combinarà activitats que vinculin la teoria amb la seva pràctica professional o amb situacions habituals en els centres educatius.

Anàlisi de documents escrits i vídeos per definir un marc teòric compartit
Exposició teòrica vinculada al relat que es va construint a les sessions
Anàlisi de casos, reflexió i resolució de situacions pràctiques reals i/o publicades
Presentació de pràctiques inclusives de diferents escoles
Treball col·laboratiu
Treball individual

Horari

Durada: 30 h (24h presencials + 6h de treball dirigit)
Calendari sessions presencials: 
8, 15, 22 i 29 de gener i 5, 12, 19 i 26 de febrer del 2018
Horari: dilluns de 18.00 h a 21.00 h  

Dades d'Interès

Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 30 places.
Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.

Lloc de Realització

FPCEE Blanquerna
C. Císter, 34
08022 Barcelona

Inscripció

Preu del curs: 285€
Preu membre del Col·legi de Logopedes de Catalunya: 256,50€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 4 de setembre al 18 de desembre del 2017, dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h, dimarts de 9.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 21.00 h, amb la butlleta d'inscripció descarregada del marge dret de la pàgina web  degudament emplenada i adjuntar l'últim rebut d'abonament de la quota de membre del Col·legi de Logopedes.  

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtual: del 4 de setembre al 18 de desembre del 2017. cal acreditar la condició de membre  del Col·legi enviant l'últim rebut d'abonament de la quota de soci al correu electrònic fpceefctp@blanquerna.url.edu

El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó). 
Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 persones inscrites.
Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
​SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu