Curs de llengua catalana de nivell B2. Coneixements de fonètica i ortografia (dilluns i dijous)

Inscripció
cursos-de-formacio-continuadaCAT

Introducció

La Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna organitza cursos de llengua catalana  per  tal  d'ajudar els futurs mestres i altres estudiants en l'àmbit de la competència lingüística. 

Destinataris

Estudiants dels Graus en Educació Infantil, Educació Primària i Logopèdia de la FPCEE Blanquerna.

Programa

1r. semestre: Coneixements de fonètica i ortografia corresponents al nivell B2.

Coordinació

Xènia Riba. Professora de la FPCEE Blanquerna.

Professorat

Professorat de l'Àrea de llengua i literatura i la seva didàctica.

Objectius

Adquirir els coneixements lingüístics necessaris per poder desenvolupar l'activitat acadèmica amb qualitat i rigor.

Metodologia

La metodologia consisteix a alternar el treball sistemàtic de la gramàtica amb la composició i revisió de textos i amb pràctiques de llengua oral.

Calendari

Dates: del 16 d'octubre al 21 de desembre del 2017.
Horari: dilluns i dijous de 14.00 h a 15.30 h

Reconeixement de Crèdits 

 • El curs tindrà el reconeixement d' 1 ECTS  per al curs 2017-2018 per als estudiants de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, si l'estudiant assisteix a un mínim del 80% del curs i realitza i supera l'avaluació. 
 • Els estudiants que facin la inscripció al curs presencialment han de sol·licitar el reconeixement dels crèdits a la butlleta d'inscripció.
 • Els estudiants que facin la inscripció al curs virtualment han de sol·licitar el reconeixement de crèdits enviant un missatge de correu electrònic a l'adreça de correu electrònic fpceefctp@blanquerna.url.edu
 • En cas de no rebre la sol·licitud de reconeixement de crèdits en el moment de la inscripció, es donarà per entès que l'estudiant no vol que se li reconeguin els crèdits de lliure configuració.
 • Un cop els estudiants hagin estat avaluats, s'els enviarà un missatge de correu electrònic, pel Blink, per informar-los que poden passar a recollir el certificat en el cas que siguin aptes. 

Dades d'Interès

 • Per afavorir el màxim aprofitament del curs per part dels participants, la inscripció es limita a 25 places.
 • Es lliurarà un certificat d'aprofitament prèvia assistència a un mínim del 80% del curs i prèvia superació d'una prova.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.

Lloc de Realització

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
C. del Císter, 34
Barcelona

Inscripció

Preu del curs: 250€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 25 de setembre al 6 d'octubre del 2017, de dilluns a divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h i dimarts de 9.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 21.00h

Cal lliurar la butlleta d'inscripció descarregada del marge dret de la pàgina web i degudament emplenada

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtual: del 25 de setembre al 8 d'octubre del 2017.

 • El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó). 
 • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
 • La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim d'inscripcions necessàries.
 • ​Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
fpceefctp@blanquerna.url.edu