Mans de colors

Màster Universitari en Educació Especial

Durada 1 any
Horari tarda
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDr. Jesús Valero
Preinscripció 2 de febrer de 2014
masters-universitarisMOEE

Màster Universitari en Educació Especial (Pla en extinció curs 2016-2017)

Aquest màster universitari ha estat reverificat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). A partir del curs 2015-16 es denomina Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva

El Pla d’estudis del Màster Universitari en Educació Especial s’extingeix el curs 2016-2017.  

Forma professionals per a una escola inclusiva, on tot l’alumnat, independentment de les seves condicions i característiques personals, desenvolupi al màxim possible les seves capacitats, rebent una resposta ajustada a les seves singulars necessitats.

El màster està dirigit a graduats, diplomats o llicenciats en Magisteri, Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Educació Social, Logopèdia, Fisioteràpia i altres (prèvia valoració de l’expedient per la Comissió de Postgrau de la facultat).

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha publicat al DOGC la resolució per la qual s'homologa el màster universitari en Educació Especial de la Universitat Ramon Llull com a curs d'especialització del professorat d'acord amb l'Ordre del 11 de gener de 1996 (BOE de 23.1.1996).

 

Pràctiques extracurriculars: conveni signat amb el Consorci d'Educació de Barcelona.

Dossier de programa i planificació

Calendari del curs 2014-2015

 

Verificació, Seguiment i Procés d'Acreditació