Grau en Pedagogia
Durada 4 anys
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 7 de febrer de 2017