Grau en Pedagogia
Durada 4 anys
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 7 de febrer de 2017
grau

TIPUS DE MATÈRIA

ECTS

Formació  bàsica

60

Obligatories

102

Pràctiques externas

36

Treball de Final de Grau

12

Optatives

30

TOTAL

240

 

Mòdul: Assignatura

Tipus acadèmic

Crèdit

Semestre 1

 

 

Història i antropologia de la educació

Bàsica

6.0

Processos y contextos educatius

Bàsica

6.0

Comunicació oral, escrita i digital

Bàsica

6.0

Bases de la educació: la relació pedagògica

Bàsica

6.0

Gestió de la informació i TIC

Bàsica

6.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mòdul: Assignatura

Tipus acadèmic

Crèdit

Semestre 2

 

 

Teoria de l’educació

Obligatòria

6.0

Psicologia del desenvolupament

Bàsica

6.0

Persona, cultura, religió i valors

Bàsica

6.0

Didàctica i currículum

Obligatòria

6.0

Diversitat, interculturalitat i educació inclusiva

 

Bàsica

6.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mòdul: Assignatura

Tipus acadèmic

Crèdit

Semestre 3

 

 

Organització i gestió d’institucions educatives

Obligatòria

6.0

Psicopedagogia de l’aprenentatge i de l’educació

Bàsica

6.0

Cristianisme i cultura

Bàsica

6.0

Bases metodològiques de la investigació educativa

Obligatòria

6.0

Pràcticum I

Pràcticum

6.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mòdul: Assignatura

Tipus acadèmic

Crèdit

Semestre 4

 

 

Política, legislació i economia de l’educació

Obligatòria

6.0

Orientació educativa

Obligatòria

6.0

Filosofia de l’educació

Obligatòria

6.0

Optativa I

Optativa

6.0

Pràcticum II

Pràcticum

6.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mòdul: Assignatura

Tipus acadèmic

Crèdit

Semestre 5

 

 

Entorns, processos y recursos per l’aprenentatge

Obligatòria

6.0

Treball en la xarxa i internacionalització

Obligatòria

6.0

Sistemes educatius actuals en el context internacional

Obligatòria

6.0

Optativa II

Optativa

6.0

Pràcticum III

Pràcticum

12.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mòdul: Assignatura

Tipus acadèmic

Crèdit

Semestre 6

 

 

Innovació educativa i disseny curricular

Obligatòria

6.0

Creativitat i educació

Obligatòria

6.0

Pedagogia social

Obligatòria

6.0

Optativa III

Optativa

6.0

Pràcticum III

Pràcticum

12.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mòdul: Assignatura

Tipus acadèmic

Crèdit

Semestre 7

 

 

Mètodes de investigació educativa

Obligatòria

6.0

Avaluació de processos de ensenyança-aprenentatge

Obligatòria

6.0

Optativa IV

Optativa

6.0

Treball de Final de Grau

 

12.0

Pràcticum IV

Pràcticum

12.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mòdul: Assignatura

Tipus acadèmic

Crèdit

Semestre 8

 

 

Direcció i lideratge d’organitzacions educatives

Obligatòria

6.0

Avaluació de centres, programes, sistemes i professionals

Obligatòria

6.0

Optativa V

Optativa

6.0

Treball de Final de Grau

 

12.0

Pràcticum IV

Pràcticum

12.0