Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 2 de febrer de 2016
grauGLOG

Resum

1r2n3r4tTotal
Bàsica421860
Obligatòria18424824132
Optativa1212
Pràctiques121224
Treball de fi de Grau1212
Total60606060240