Grau en Fisioteràpia
Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció A partir del 7 de febrer de 2017
grauGFIS

Tots els estudiants i graduats en Fisioteràpia poden inscriure's a la Borsa de Treball de la Facultat de Ciències de la Salut, que és un servei de la universitat que els posa en contacte amb els centres i institucions de salut i els orienta sobre les necessitats del mercat laboral i els perfils professionals més demanats.

A més de les ofertes de treball nacionals, a la Borsa de Treballde la FCS arriben també ofertes de centres sanitaris europeus: d'Itàlia, França, Bèlgica, Anglaterra, etc.

El títol de graduat en Fisioteràpia t'habilita per treballar en l'àmbit de la salut, et permet exercir la teva professió tractant i prevenint malalties, i a més, et permet dedicar-te a la recerca, la docència o la gestió. La Fisioteràpia es pot desenvolupar de forma independent, mitjançant l'exercici lliure de la professió, o bé en institucions públiques o privades com:

- Institucions públiques i privades: centres hospitalaris; centres d’assistència primària; centres de salut mental; centres sociosanitaris; centres educatius; centres esportius i recreatius; o residències geriàtriques.
- Lliure exercici de la professió.
- Clubs esportius.
- Docència i Recerca a la Universitat.