Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 2 de febrer de 2016
grauGDEI

Resum

1r2n3r4tTotal
Bàsica4242612102
Obligatòria18123666
Optativa61218
Pràctiques6122442
Treball de fi de Grau1212
Total60606060240

4t

Mòdul: assignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
Observació sistemàtica i anàlisi de contextosMI4BOSABàsica6.00
Educació físicaMI4OEDFOptativa6.00
Educació musicalMI4OEDMOptativa6.00
Atenció a la diversitat i educació inclusivaMI4OEINOptativa6.00
Llengua estrangeraMI4OLLEOptativa6.00
Semestre: Vuitè
Experimentació i descobriment de l'entornOptativa6.00
Infància, salut i alimentació: Educació i salutMI4BISABàsica6.00
Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica - DECA II-: Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica IIMI4ODEC2Optativa6.00
Educació visual i plàsticaMI4OEVPOptativa6.00
Anual
Treball final de grau (Mencions)Treball de fi de Grau12.00
Treball de final de grauTreball de fi de Grau
Treball de final de grau. Menció en Atenció a la DiversitatTreball de fi de Grau
Treball de final de grau. Menció en Educació FísicaTreball de fi de Grau
Treball de final de grau. Menció en Educació MusicalTreball de fi de Grau
Treball de final de grau. Menció en Llengües EstrangeresTreball de fi de Grau
Pràcticum III (Mencions)Pràctiques24.00
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educativesPràctiques
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Atenció a la DiversitatPràctiques
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Educació FísicaPràctiques
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Educació MusicalPràctiques
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Llengües EstrangeresPràctiques
L'oferta d'optativitat inclou els mòduls necessaris per completar l'itinerari que correspon a la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica)