Màster en Adopció i Acolliment: Intervenció Multidisciplinària. En conveni amb la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid

Preinscripció online
Durada 2 cursos
Horari On-line, amb dos caps de setmana presencials cada any
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Meritxell Pacheco
masters-i-postgraus-urlMADOP

Campus Excelencia Internacional Comillas

La creixent existència de famílies acollidores i adoptives i l’important nombre de nens en protecció fan que cada vegada es faci més necessària l’especialització professional en aquest àmbit. Els nens i les famílies acollidores o adoptives han de poder recórrer a professionals que sàpiguen com encarar les especificitats d’aquests tipus de convivència: les necessitats en el desenvolupament infantil derivades de les situacions de risc i desemparament, l’especificitat de la parentalitat adoptiva i els reptes del procés d’acolliment residencial i familiar.

Tot i que l’acollida i l’adopció cada vegada són més presents en la societat occidental i que en els mitjans de comunicació és freqüent l’abordatge d’aquests temes, no és tan freqüent per a les famílies acollidores o adoptives poder recórrer a un suport professionalitzat i ben format per afrontar les dificultats quotidianes i problemàtiques específiques, i poder potenciar el millor desenvolupament dels infants que passen a formar part d’aquestes famílies.

Per aquest motiu es fa necessària l’especialització, teòricament ben fonamentada i interdisciplinària, dels professionals que treballen amb famílies acollidores i adoptives i amb infants en el sistema de protecció.

Aquests professionals han de conèixer la legislació relativa a la protecció del menor a Espanya, el desenvolupament dels processos d’acolliment i adopció, així com saber diagnosticar i intervenir en les dificultats que sovint es presenten durant l’acolliment i en la postadopció. El màster que proposem pretén assolir aquests objectius des d’una perspectiva teòricament fonamentada i interdisciplinària.

Destinataris

Llicenciats, graduats i diplomats universitaris dels àmbits de la psicologia, del treball social, del dret, de la pedagogia, de magisteri i de l’educació social que vulguin conèixer, ampliar i aprofundir els coneixements dels processos d’acollida, adopció i postadopció, així com adquirir competències professionals per a la intervenció des de l’àmbit de l’especialització.