Diploma d'Especialització Universitària en Psicologia i Neurociències en l'Àmbit Hospitalari i Sociosanitari

Diploma d'Especialització Universitària en Psicologia i Neurociències en l'Àmbit Hospitalari i Sociosanitari

Preinscripció online
Durada 1 any
Crèdits 30 ECTS
CoordinacióDra. Olga Bruna Rabassa
masters-i-postgraus-urlNEURO

Diploma d'Especialització Universitària en Psicologia i Neurociències en l'Àmbit Hospitalari i Sociosanitari

En els darrers anys s’està constatant una creixent necessitat de fomentar una integració de l’atenció psicològica i neuropsicològica en l’àmbit hospitalari i sociosanitari, per tal de millorar la qualitat assistencial tant en l’àmbit infantil i juvenil com en el d’adults i la gent gran. L’adquisició de competències i l’especialització en l’abordatge terapèutic de problemàtiques que actualment tenen una gran demanda d’intervenció, com ara l’atenció a nens prematurs i les seves famílies, el tractament de cures pal·liatives o l’estimulació cognitiva en envelliment i demències, entre d’altres, requereixen un desenvolupament professional especialitzat i actualitzat.

Les competències professionals que es poden adquirir en aquest postgrau giren al voltant de tres grans eixos: prevenció, avaluació i intervenció, centrats en l’atenció hospitalària i sociosanitària i focalitzats tant en pacients com en familiars, professionals i en la comunitat en general. En aquest sentit, la formació d’aquest postgrau pretén garantir que els professionals sorgits d’aquest títol tinguin les eines i les competències necessàries per desenvolupar la seva activitat professional en aquest àmbit des d’una perspectiva integradora i interdisciplinària.

Destinataris

El curs està adreçat preferentment a graduats i llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia i Medicina; graduats i diplomats en Logopèdia, Infermeria, Fisioteràpia, Treball Social i Magisteri.