Màster en Mindfulness

Màster en Mindfulness i Compassió aplicat a Psicoteràpia i Salut Mental.

Preinscripció online
Durada 2 anys
CoordinacióDr. Luis Botella García del Cid,Llic. Marcial Arredondo Rosas,Llic. Marta Alonso Maynar
masters-i-postgraus-urlMMINDFUL

Màster en Mindfulness i Compassió aplicats a la Psicoteràpia i la Salut Mental

El mindfulness i la compasió estan àmpliament acceptats entre els professionals del camp de la salut mental, gràcies a la seva alta eficàcia i al seu posicionament transteòric. Aquest màster es fonamenta en les investigacions, les aplicacions i els protocols més reconeguts i recents de mindfulness i compassió. Constitueix una proposta d’àmbit nacional única i diferencial, tant pels seus continguts com pel seu professorat. Un dels objectius del programa és formar, amb criteris d’excelència i qualitat, professionals de la salut mental a través d’una especialització en mindfulness i compassió aplicada al tractament de diversos trastorns psicopatològics dins dels contextos de la priscoteràpia i la salut mental segons els diferents models clínics i protocols de mindfulness i compassió que compten amb evidència científica. Aquesta formació inclou supervisions de casos clínics amb psicòlegs especialistes en mindfulness.

Per poder utilizar el mindfulness i la compassió com a eines terapèutiques és imprescindible que el terapeuta faci una immersió personal mitjançant la pràctica, per consolidar per si mateix l’hàbit de la pràctica personal del mindfulness i la compassió; per fer-ho es crearà una comunitat de pràctica grupal quinzenal i s’organitzaran dos recessos residencials.

Al màster s’aplicaran protocols vàlids per a l’acreditació oficial en intineraris de formació de professors, amb docents de primer nivell certificats als països d’origen dels diferents programes.

Aquesta formació serà impartida per un ampli nombre de professors experts en psicoteràpia i psicologia clínica, pioners i referents al nostre país en mindfulness i compassió, i amb gran experiència en la pràctica, docència i aplicació de mindfulness i compasió en el procès psicoterapèutic i en diferents contextos i poblacions clíniques.

Destinataris

Llicenciats, diplomats i/o graduats en Psicologia, psicòlegs especialistas en psicologia clínica, psicòlegs generales sanitaris, psicòlegs especialistes en psicoteràpia, metges psiquiatres i infermeres especialistes en salut mental, que desitgen rebre formació clínica per aplicar el mindfulness en contextos psicoterapèutics i clínics.

El el cas d’estudiants de Psicologia dels últims cursos de grau, s’estudiarà el perfil del candidat individualment per poder decidir si reuneix les condicions personals adequades. L’accés al títol implica una entrevista en la qual s’avaluarà la idoneitat per practicar el mindfulness en el context de les relaciones d’ajuda. Per obtenir el títol de postgrau, l’estudiant haurà d’obtenir prèviament el títol de grau. En cas contrari, el reconeixement es farà mitjançant un diploma d’extensió universitària en el qual es faran constar les hores i l’aprofitament del curs.