Màster en Intel·ligència Emocional

Màster en Intel·ligència Emocional en l’Àmbit Social i de la Salut. En conveni amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Preinscripció online
Durada 2 cursos
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Nathalie P. Lizeretti
masters-i-postgraus-urlINTEMOCI

Màster en Intel·ligència Emocional en l’Àmbit Social i de la Salut (3a Edició)

El Màster en Intel·ligència Emocional en l’Àmbit Social i de la Salut s’ha creat amb l’objectiu d’assolir una necessitat molt sol·licitada en el sector professional: establir una relació harmònica entre la teoria i la pràctica, centrant el focus d’atenció en la persona, a fi de millorar la tasca professional i personal, i, en conseqüència, contribuir a la construcció d’una societat més sana i humanitzada.

Per aquest motiu, aquest màster té un caràcter eminentment pràctic i aplicat. Adreçat a professionals dels diferents àmbits de les ciències socials i de la salut (psicòlegs, mestres, educadors socials, treballadors socials, pedagogs, metges, infermeres, personal sanitari, directius, etc.), i té com a objectiu principal dotar d’eines i competències per a una comprensió profunda de la persona que garanteixi, més enllà dels coneixements propis de les diferents disciplines, una praxi professional d’alta qualitat. Les persones que optin per fer aquest màster tindran l’oportunitat de consolidar i potenciar la seva pròpia intel·ligència emocional, la qual cosa redundarà en una optimització del seu estat de benestar personal i laboral.

En les darreres dècades el concepte d’intel·ligència emocional ha generat un gran interès tant en la població general com en l’àmbit científic i professional. Els avenços científics en aquests anys, d'una banda, evidencien que es tracta d’una habilitat fonamental per al desenvolupament de competències personals i socials que fa augmentar el benestar i l’ajustament psicològic de les persones, i que influeix positivament sobre el seu rendiment en les seves diferents activitats; i de l’altra, demostren que constitueix un factor de protecció davant el desenvolupament de diferents trastorns mentals i físics.  

A més de difondre els avenços científics i professionals en l’àmbit de la intel·ligència emocional que fomenten la formació i l’actualització permanent, aquest màster aporta eines per enriquir el treball professional i el creixement personal a fi d’assolir un desenvolupament professional íntegre.

L’experiència professional i de recerca de l’equip docent permet oferir l’apropament a un ampli ventall de contextos en què pot ser aplicat el coneixement de la intel·ligència emocional, i permet presentar diferents estratègies que promouen nous abordatges d’intervenció en els àmbits social i de la salut. 

Destinataris

Adreçat a llicenciats, diplomats o graduats universitaris vinculats a l’àmbit social o de la salut. Es valorarà individualment cada aspirant a partir de la seva formació i trajectòria personal i laboral. Aquells estudiants que hi accedeixin sense titulació oficial universitària obtindran un diploma d'extensió universitària.