Diploma d'Especialització Universitària en Innovació Educativa

Diploma d'Especialització Universitària en Innovació Educativa

Preinscripció online
Durada 1,5 anys
Crèdits 30 ECTS
CoordinacióDra. Maria Carme Boqué Torremorell
masters-i-postgraus-urlINNOEDUC

Diploma d'Especialització Universitària en Innovació Educativa (2a Edició)

Les necessitats de canvi i millora que experimenten les escoles del segle XXI, com a fruit de les transformacions profundes i irreversibles que es produeixen en la societat, requereixen el desenvolupament de competències docents i professionals que permetin donar respostes efectives als nous reptes i, també, liderar i gestionar els processos d’innovació educativa en cada centre docent.

Les persones que participin en aquest curs formaran part d’una comunitat d’aprenentatge, reflexiva, creativa, crítica i dinàmica, oberta a l’entorn i arrelada en cada centre, en contacte permanent amb les pràctiques docents i cultures organitzatives més avançades i es prepararan per acompanyar els centres docents en el seu procés de transformació.

L’aliança entre els diferents actors educatius és un factor clau en tota trajectòria d’innovació sostenible. Per això, en aquest curs de postgrau, tant els sabers generats per la universitat i pels investigadors que integren els seus equips de recerca, com el coneixement-en-acció que emergeix de la pràctica escolar, s’uneixen per identificar oportunitats de millora i impulsar estratègies per al progrés de l’escola.

La FPCEE Blanquerna obre a la comunitat educativa aquest espai formatiu que s’emmarca dins d’una tradició d’innovació i compromís social molt més àmplia: capacitació inicial de mestres, cursos de màster i postgrau, simposis internacionals centrats en la innovació, jornades i congressos, escola i universitat d’estiu, cursos de formació permanent del professorat, grups d’especial interès al voltant de reptes específics, equips d’investigació i assessorament personalitzat als centres en els seus processos de canvi.

Destinataris

Mestres i professors de centres educatius amb experiència professional: diplomats, llicenciats i graduats de totes les especialitats. Altres professionals amb perfils idonis relacionats amb l’educació (tècnics, inspecció, gestors de programes, serveis educatius, etc.). Es valorarà la formació i l’experiència docent en una entrevista personal.