cursos-de-formacio-continuada1AUXILIS

Introducció

El curs donarà a l’alumnat els coneixements més elementals per poder oferir una ajuda eficaç als lactants i infants que hagin patit una situació d’emergència, ja sigui per accident o malaltia.

 • Identificar i resoldre situacions d’urgència vital.
 • Aprendre a prevenir accidents.
 • Aplicar els procediments i les tècniques més adequades en autoprotecció i suport als primers auxilis.

Destinataris

Estudiants dels graus en Educació Infantil i Primària.

Objectius

 • L’objectiu principal d’aquest curs és donar a l’alumnat, com a primers actuants, els coneixements més elementals per poder oferir una ajuda eficaç als lactants i infants que hagin patit una situació d’emergència, ja sigui per accident o malaltia.
 • Es proporcionaran coneixements per:
 • Identificar i resoldre situacions d’urgència vital.
 • Aprendre a prevenir accidents.
 • Aplicar els procediments i les tècniques més adequades en autoprotecció i suport als primers auxilis.

Metodologia

 • Sessions tant teòriques com pràctiques al 50 %
 • Avaluació continuada per part del docent

Programa

 • Característiques especials en l’atenció als nens
 • Cadena de supervivència
 • Pautes d’actuació davant d’una situació d’emergència: conducta PAS
 • Parada cardiorespiratòria en pediatria: causes, consideracions
 • Valoració: triangle de valoració pediàtrica
 • Suport vital bàsic. Algoritme universal, adequació per a nadons i nens. Seqüència d’actuació. Posició lateral de seguretat
 • Exploració secundària
 • Primers auxilis davant de:
  -Obstrucció de la via aèria per cos estrany (OVACE)
  -Hemorràgies i xocs
  -Cremades
  -Traumatismes
 • Patologies pediàtriques més freqüents
 • La farmaciola
 • Prevenció: conducta AVA

Coordinadors

Sandra Calso i Raül Marco. Formadors en l’àmbit de la salut, dels primers auxilis i de les emergències de la Creu Roja amb àmplia experiència tant professional com docent.

Professorat

Creu Roja Catalunya

Calendari

Durada: 10h
Dates: 7 i 14 d'octubre del 2017
Horari: dissabtes de 9.00h a 14.00h

Observacions

Aquest curs permet obtenir doble certificació a les persones que compleixin els següents requisits:

a) Reconeixement de 0,5 ECTS per part de la FPCEE Blanquerna

 • Estar matriculat en un curs de grau 
 • Assistir al 80% de les sessions
 • Superar les activitats d’avaluació continuada
 • ​Lliurar el treball de síntesi del curs proposat pel docent

b) Certificat de primers auxilis de la Creu Roja

Només el podran obtenir les persones que, a més a més de les condicions establertes en el punt a) assisteixin al 100% de les sessions

Dades d'Interès

Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 20 places.
Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.

Inscripció

Preu del curs: 60€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 4 de setembre al 29 de setembre del 2017, de dilluns a divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h, dimarts de 9.00 a 13.30 h i de 17.00 a 21.00 h, amb la butlleta d'inscripció descarregada del marge dret de la pàgina web i degudament emplenada. 

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtual: del 4 de setembre a l'1 d'octubre del 2017.

El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó). 

Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim d'inscripcions necessàries.
Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
SIOE
C. del Císter, 34
08022Barcelona
Tel. 93 253 30 06
fpceefctp@blanquerna.url.edu