Diagnòstic i tractament de les dislàlies

Inscripció
cursos-de-formacio-continuadaDISLALIE

Introducció

Aquest curs pretén donar una visió pràctica i específica sobre com explorar, diagnosticar i tractar les dificultats en la producció de la parla, aprofundint en les alteracions dentomaxil·lars i trastorns miofuncionals que poden comprometre el treball del logopeda especialitzat en aquest àmbit.

Així mateix, té com a objectiu plantejar un tipus d’abordatge logopèdic de treball i estimulació multisensorial per afavorir el procés d’aprenentatge, conscienciació i generalització.

Destinataris

Estudiants de l’últim curs del grau en Logopèdia i logopedes.

Professorat

Mònica Egea PalmaDiplomada en Logopèdia. Postgrau en Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu i en Trastorns del Llenguatge Escrit. Especialista en teràpia miofuncional i odontologia. Logopeda i formadora.

Programa

 • Relació entre el desenvolupament de la parla i la resta de funcions del sistema estomatognàtic.
 • Relació entre els problemes fonoarticulatoris i les disfuncions orofacials.
 • Concepte de dislàlia i classificacions.
 • Relació entre les dificultats articulatòries i les alteracions dentomaxil·lofacials. Concepte d’articulacions de compensació i/o articulació adaptada.
 • Coneixements específics sobre com avaluar la musculatura i els òrgans implicats en la fonoarticulació.
 • Diagnòstic del fre lingual curt: classificacions, protocol d’exploració i diagnòstic, pla de tractament conservador i/o quirúrgic.
 • Diagnòstic dels problemes de rinolàlia oberta i tancada.
 • Tractament dels problemes de ressonància nasal associats a les dificultats en l’articulació.
 • Anàlisi i diagnòstic de les patologies de la parla: administració de proves de parla i llenguatge i d’exploració de les capacitats auditives.
 • Tractament de la dislàlia: orientacions i exercicis específics per treballar els sons afectats, treball de les habilitats auditives i de reconeixement visual per facilitar l’aprenentatge lectoescriptor.
 • Consideracions sobre el tractament de les dificultats articulatòries davant tractaments ortopèdics/ortodòntics.
 • Pautes per afavorir el procés de generalització.
 • Discussió de casos clínics: avaluació, diagnòstic i plans terapèutics.

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és aprofundir en el diagnòstic i tractament dels problemes de parla, tenint en compte les possibles alteracions relacionades amb els òrgans bucofonadors i les disfuncions orofacials que podrien limitar el tractament logopèdic.

Metodologia

Els continguts presentats durant el curs es complementaran amb l’exposició i l’anàlisi de casos clínics per poder afavorir una millor comprensió del programa i fomentar la reflexió i participació dels assistents.

Calendari

Durada: 25 h
Dates: 21,28 d'octubre, 4, 11 i 18 de novembre del 2017.
Horari: dissabtes de 9.00 a 14.00 h

Informació d'interès

 • Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 25 places, que s'atendran per rigorós ordre d'inscripció.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.

Lloc de realització

FPCEE Blanquerna-URL
C. Císter, 34
08022 Barcelona

Inscripció

Preu del curs237,50 €
Preu membre del Col·legi de Logopedes de Catalunya: 213,75 €

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 4 de setembre a l'11 d'octubre del 2017. Horari: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h; dimarts de 9.00 h a 13.30h i de 17.00 h a 21.00 h.

Cal lliurar la butlleta d'inscripció (prèviament descarregada del marge dret de la pàgina web) degudament emplenada i adjuntar l'últim rebut d'abonament de la quota de membre del Col·legi de Logopedes.

Modalitat de pagament presencial: en efectiu o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtual: del 4 de setembre al 15 d'octubre del 2017. Cal acreditar la condició de membre  del Col·legi enviant l'últim rebut d'abonament de la quota de soci al correu electrònic fpceefctp@blanquerna.url.edu.

 • El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó).
 • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
 • La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de deu inscripcions.
 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.
 • La no adscripció a algun dels descomptes previstos per a diversos col·lectius és responsabilitat de l’inscrit.

Informació

FPCEE Blanquerna-URL
SIOE
C. del Císter, 34
08022 Barcelona
Tel.: 932 533 006
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu