Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 2 de febrer de 2016
grauGDEP

Resum

1r2n3r4tTotal
Bàsica3024660
Obligatòria30244094
Optativa662436
Pràctiques6141838
Treball de fi de Grau1212
Total60606060240
L'oferta d'optativitat inclou els mòduls necessaris per completar l'itinerari que correspon a la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica)