Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 2 de febrer de 2016
grauGDEI

Resum

1r2n3r4tTotal
Bàsica4236618102
Obligatòria18123464
Optativa661224
Pràctiques6141838
Treball de fi de Grau1212
Total60606060240
L'oferta d'optativitat inclou els mòduls necessaris per completar l'itinerari que correspon a la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica)