Relacions internacionals
relacions-internacionals

Relacions Internacionals

La Facultat i el món

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL potencia la mobilitat internacional dels seus estudiants i és totalment receptiva a l'acollida d'estudiants estrangers. El coneixement d'altres països i de diferents realitats sanitàries no només forma l'estudiant pel seu futur professional sinó que l'enriqueix com a persona. Per aquest motiu, estableix vincles de cooperació i col·laboració amb universitats estrangeres amb l'objectiu de potenciar la mobilitat dels estudiants i dels professors en un ampli ventall de programes d'intercanvi amb altres països d'Europa i d'Amèrica Llatina.

Contacte

Dr. Jordi Vilaró 
Vicedegà de Postgrau, Recerca i Relacions Internacionals
a/e: JordiVC@blanquerna.url.edu

Dra. Elisabet Saravia
Coordinadora de Relacions Internacionals
a/e: ElisabetST@blanquerna.edu

Prof. Alesander Badiola
Coordinador de Relacions Internacionals en Fisioteràpia
a/e: AlesanderBZ@blanquerna.edu

Dra. Elena Carrillo
Coordinadora de Relacions Internacionals en Nutrició
a/e: ElenaCA@blanquerna.edu

Prof. Anna Martín 
Coordinadora de Relacions Internacionals en Infermeria
a/e: AnnaMA7@blanquerna.url.edu

Anna Ventura
Secretària de Relacions Internacionals
a/e: AnnaVH@blanquerna.edu
Tel. 93 253 31 01