Màster en Fisioteràpia Pediàtrica i Neurològica

Durada 2 cursos
Pràctiques Obligatòries
Crèdits 60 ECTS
Preinscripció A partir del 15 de març de 2017
masters-i-postgraus-urlMFPN

Títol propi de Màster URL

Actualment els avenços tecnològics i assistencials en la salut infantil garanteixen unes expectatives de vida més elevades per als infants amb nivells d’activitat alterats. Però existeix un important ventall de malalties cròniques que fan necessària la intervenció de professionals formats i motivats, que col·laborin en la millora de la qualitat de vida tant dels infants amb discapacitat, com de les seves famílies.

D’altra banda, les afeccions neurològiques en la població adulta són molt diverses, des d’un traumatisme cranioencefàlic fins a un ictus, passant per malalties neurodegeneratives. Aquesta variabilitat i diversitat exigeix un abordatge interdisciplinari intens i específic, ja sigui en l’àmbit hospitalari com en un domicili.

Aquest Màster proposa un enfocament multidimensional tant del pacient infantil com del neurològic adult, des de diferents vessants de tractament, amb l’objectiu de detectar els seus dèficits i influir, mitjançant la planificació d’un tractament basat en l’evidència científica, tant en el seu nivell d’activitat com en el de participació en l’entorn, és a dir, en la seva qualitat de vida.

Destinataris

Graduats i diplomats en Fisioteràpia.