Farmacologia clínica

Farmacologia clínica per a infermeres

Durada 50 hores (40 hores online)
Horari 4 sessions presencials: 5 i 26 maig | 14 i 16 de juny | 10-12h
Crèdits 2 ECTS
CoordinacióDra. Rosa Rifà
Preinscripció Oberta fins al 28 d'abril
Preu total 230€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del curs

Coordinació
Dra. Rosa Rifà. Directora del Grau en Infermeria Blanquerna-URL.

Preu: 230 euros
Els Alumni de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i els membres del COIB* tindran un 10% de descompte en el preu de la matrícula. Els descomptes no són acumulatius.
*Cal aportar l’últim rebut abonat d’aquest any.

Destinataris: diplomats o graduats en Infermeria.

Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 325. Barcelona

Presentació

En la pràctica professional el coneixement, l’ús i l’administració segura de medicaments als usuaris forma part de les competències pròpies del rol infermer. Els últims anys i com un element de millora del sistema de salut pública diversos països han incorporat la prescripció infermera.

Objectius

 • Conèixer les fonts documentals fiables en relació als principis actius i medicaments
 • Conèixer les característiques farmacocinètiques dels fàrmacs més usats pels  professionals d’infermeria en els diferents serveis d’infermeria (comunitària, hospitalària,...)
 • Conèixer les indicacions, interaccions, contraindicacions i efectes adversos d’aquests fàrmacs
 • Exercitar-se per adquirir seguretat en l’administració correcta dels diferents fàrmacs (càlculs de dosi, intervals posològics, etc...)
 • Saber interpretar les guies d’administració de medicaments
 • Identificar els efectes secundaris, les interaccions i complicacions associades a l’ús de fàrmacs
 • Identificar els principals fàrmacs de cadascun dels grups terapèutics proposats
 • Adquirir estratègies per educar a la població sobre el correcte ús dels diferents fàrmacs
 • Analitzar la importància del rol de les cures infermeres en el tractament i prevenció de complicacions en l’ús d’aquests fàrmacs
 • Conèixer la situació legal de la professió infermera en relació a la prescripció de medicaments (nacional i internacional)

Programa

 1. La terapèutica farmacològica. Fitoteràpia
 2. Els processos de desenvolupament de nous fàrmacs
 3. El rol de la Infermer en la farmacologia clínica (raonament clínic)
 4. Els fàrmacs en l’organisme:
  • El procés farmacocinètic
  • El procés de farmacodinàmic  
 5. Seguiment dels fàrmacs introduïts en el mercat. El procés de farmacovigilància. La seguretat en l’ús del medicament. Els erros de medicació
 6. Interaccions medicamentoses, toxicitat dels fàrmacs i reaccions adverses dels fàrmacs
 7. Les guies de pràctica clínica i les guies d’administració de medicaments
 8. Procés terapèutic dels fàrmacs, en les patologies més prevalents del:
  • Sistema nerviós autònom: respiratori | cardiovascular | gastrointestinal
  • Sistema nerviós central i perifèric. Anestèsics locals i generals
  • Sistema hematopoiètic
  • Sistema endocrí
  • Altres: dolor | al·lèrgies | infeccions| càncer | farmacologia en situacions especials: embaràs, alletament, infància, persona anciana, el pacient crònic complex

Professorat

Dr. Màrius Duran.  Farmacèutic. Doctor en Farmàcia. Professor titular de Farmacologia a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL.

Dra. Montse Lamoglia.  Infermera. Màster en Promoció de la Salut (UdG). Doctora  en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut. Professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL.

Procés d’inscripció

 1. Cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) fent constar a l’assumpte el nom del curs i en el cos del missatge: nom, cognoms i DNI i si sou alumni de Blanquerna o col·legiats.

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares)*:

 • DNI
 • Títol o resguard

*No s’admeten fotografies d’aquests documents.

 1. El SIOE contactarà amb els interessats per informar de com es gestiona el pagament del curs i formalitzar la inscripció.

Places: 25

Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.

Informació

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
T. 93 253 31 27
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu