University expert in myofascial therapies

Expert Universitari en Teràpies Miofascials

Durada 3 anys
Horari Consultar a la web calendari i horari
Crèdits 29 ECTS
Preinscripció 15 de març de 2017
masters-i-postgraus-urlEFTM

Títol d'Expert Universitari en Teràpies Miofascials

En els darrers anys, les tècniques d’inducció miofascial han evolucionat considerablement en l’àmbit de la fisioteràpia. Les limitacions del sistema miofascial produeixen dolor i frenen la recuperació funcional. Es considera que la inducció miofascial afavoreix la restauració de la funció i l’alleujament del dolor.

Destinataris

Graduats i diplomats en Fisioteràpia.