Grado en Farmacia

Grau en Farmàcia

Preinscripció online
Durada 5 anys
Pràctiques Obligatòries
Crèdits 300 ECTS
grauGFAR

El grau en Farmàcia

IQS i Blanquerna, dues de les institucions fundadores de la Universitat Ramon Llull (URL), a Barcelona, ​​imparteixen el Grau en Farmàcia, una titulació de cinc cursos. La suma de l'expertesa d'IQS i de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna en la formació de professionals que tenen cura de la salut de les persones configuren una titulació amb una clara orientació humanisticocientífica.

Una part de les assignatures del pla d'estudis s'imparteixen en anglès, els estudiants fan pràctiques tutoritzades en les oficines de farmàcia d'hospitals o d'altres institucions i en la indústria farmacèutica. La peculiaritat d'aquests estudis a Blanquerna-IQS és que compta amb 4 mencions o especialitats: Alimentació i Nutrició; Farmàcia Assistencial; Disseny i Producció de Fàrmacs; i Gestió i Màrqueting Farmacèutic.

Simultaneïtat d'estudis: Grau en Farmàcia i Grau en Nutrició Humana i Dietètica

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL ofereix la possibilitat de cursar de forma simultània el Grau en Farmàcia i el Grau en Nutrició Humana i Dietètica. Aquesta simultaneïtat es pot iniciar a partir del segon curs del Grau en Farmàcia, amb el pla d'estudis de Nutrició Humana i Dietètica adaptat de tal manera que, quan l'estudiant finalitza els estudis de Farmàcia, queden només pendents de realitzar 119 ECTS (en el cas que s'hagi fet la menció Alimentació i Nutrició) per obtenir el títol de graduat en Nutrició Humana i Dietètica. 

Organització dels estudis Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica