avis-legal

Titularitat

La Fundació Blanquerna està inscrita en el Registro de Entitades Religiosas amb el número de registre: 103-SE/F. Tots els drets estan reservats.

Les dades

Fundació Blanquerna
CIF: R-5800622B
Passeig de Sant Gervasi, 47
08022 Barcelona
Tel. (+34) 93 253 30 00
a/e: info@blanquerna.url.edu

1) Propietat intel·lectual

1.1. Tots els continguts d’aquest lloc web (incloent-hi textos, imatges, vídeos, documentació i qualsevol altre material publicat) pertanyen a la Fundació Blanquerna o a tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la Fundació Blanquerna.
1.2. En el cas que la Fundació Blanquerna autoritzi la utilització d’alguns d’aquests continguts s’haurà d’esmentar expressament la propietat.
1.3. Es prohibeix l’ús de qualsevol dels continguts publicats en aquest lloc web sense l’autorització expressa de la Fundació Blanquerna.

2) Privacitat i protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril de Protecció de Dades Personals (RGPD), l'informem que totes les dades personals facilitades passen a formar part d'una base de dades titularitat de la Fundació Blanquerna i que dóna el seu consentiment exprés per al seu tractament. Aquestes dades personals, que són necessàries per resoldre i gestionar administrativament les seves consultes, seran tractades d'acord amb la finalitat per a la qual es proporcionen.

Igualment, consent el tractament de les seves dades personals per ser informat de futurs cursos, programes, activitats i rebre publicacions de la institució que puguin ser del seu interès.

Té dret a sol·licitar a la Fundació Blanquerna l'accés a les seves dades personals així com la seva rectificació, supressió, limitació del seu tractament o oposició enviant un correu electrònic a dades.acces@blanquerna.edu